BilAR

Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. För många människor är bilen nödvändig för att få vardagen att fungera samtidigt som vi behöver minska utsläppen. Därför behöver vi styrmedel för att gynna bilar med lägre utsläpp.

Centerpartiet vill:

  • Att miljöbilar premieras för att vi ska komma framåt i klimatomställningen, så att Sverige kan uppnå klimatmålen.
  • Att det blir lättare för köpare av nya elbilar att ha laddstolpar hemma, samt att vi ökar takten för mer elektrifiering och fler laddstolpar.
  • Att reseavdraget ändras så att det riktas till de som behöver det mest, som boende i gles- och landsbygd.

sol-has-bg sol-light-text

Jaga utsläppen, inte bilarna

Varje fordonsslag innebär en belastning för klimatet, därför måste varje transportslag ställa om och miljöbilar bör premieras. Dessutom måste människor i gles- och landsbygdsområden få bättre villkor när det gäller reseavdragen.

Vi har länge varit drivande för att utbyggnadstakten av laddningspunkter ska snabbas på. Vi har dessutom infört det gröna avdraget, där privatpersoner kan investera i laddstolpar och få avdrag direkt på fakturan.

Elektrifieringen är nödvändig

Omställningen kommer att underlättas om staten och myndigheterna går in tidigt och underlättar med en fullgod infrastruktur för att möjliggöra elektrifieringen. Vi har inom ramen för arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin arbetat för att uppnå detta mål. Det är viktigt med nationella mål för att det ska finnas laddstolpar över hela Sverige, att infrastrukturutbyggnaden ska vara effektiv och att behovet av laddpunkter behöver ses över kontinuerligt.

Även biogasen är viktig

Centerpartiet vill skärpa den nationella politiken, så att nuvarande lagstiftning ligger i linje med transportsektorns utsläppsminskningsmål till 2030. Biogasfordon har en naturlig plats i miljöbilsdefinitionen, eftersom biogasen också bidrar till andra viktiga samhällsfördelar som ökad resurseffektivitet.

Rättvisare reseavdrag

Människor i gles- och landsbygdsområden måste få bättre villkor när ett nytt reseavdrag införs, eftersom dagens system slår fel och snarare gynnar pendlare nära större tätorter. Vi har varit drivande för att få på plats en ny modell för reseavdraget, som är färmedelsneutral, avståndsbaserad och regionalt differentierad.

För oss är det viktigt att den nya modellen inte försämrar för dem som bor och arbetar på landsbygden utan underlättar för människor att bo och jobba i hela landet, samtidigt som den bidrar till att ställa om till fossilfria arbetsresor.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.