Bil

Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. För många människor är bilen nödvändigt för att få vardagen att fungera. Därför behöver bilarna bli miljöbättre och transporterna effektivare. Vi tycker också att du ska tjäna på att välja en miljövänlig bil.

Centerpartiet vill:

  • Införa en grön bilbonus på upp till 100 000 kronor för de miljövänligaste bilarna
  • Öka mobiliteten samtidigt som transporternas klimatpåverkan minskar

sol-has-bg sol-light-text

Miljöbilar bör premieras

Vi står bakom Sveriges nationella mål om att utsläppen från transporterna i Sverige ska minska med 70 procent till 2030.

Transporter med bil står för en stor andel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vårt fokus är att minska utsläppen från bilarna. Det måste göras på flera sätt och i flera steg. Det handlar dels om att effektivisera energianvändningen och dels ställa om så att fler bilar drivs av förnybara drivmedel och el. För oss är det viktigt att det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. Att kunna transportera sig med bil är många gånger nödvändigt för att människors vardag ska fungera.

Vi vill alltså att människor ska kunna resa mer, snabbare, säkrare och bättre (ökad så kallad mobilitet) samtidigt som minskar transporternas påverkan på klimatet. Det är fullt möjligt med ny teknik.

Personbilar i Sverige har minskat sina utsläpp de senaste decennierna, men inte snabbt nog. Omställningen till icke fossildrivna fordon går för långsamt. Valet vid nybilsinköp är avgörande för utsläppen. Vi vill därför införa en grön bilbonus upp till 100 000 kronor när du köper en ny riktigt miljövänlig bil. Bonusen finansieras av en avgift på de bilar som släpper ut mest.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.