Nära vård.

Det är kaos på vårdcentralen, jag får ingen tid och får jag tid så är det olika läkare varje gång. Ska det vara så här?

Nej, det ska inte vara så att människor inte får hjälp i tid och att vårdcentraler stängs för att de inte har personal. Centerpartiet vill att den nära vården, den som du möter när du först söker för din krämpa eller sjukdom, ska kunna vara en fast läkarkontakt. Vi vill att alla patienter ska kunna lista sig hos läkare och hens vårdteam. Vi tror att fler skulle vilja jobba i den nära vården om fler läkare kunde få driva egna kliniker och starta mindre mottagningar. Det behövs ett nytt ledarskap för att göra de förändringar som behövs för en närmare vård.