Vård och omsorg

Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste kortas och det måste bli lättare att få tid hos en läkare när man är sjuk. Vårdpersonalens villkor måste bli bättre. Vi vill också att du som patient ska få ökade möjligheter att välja vård i hela landet.

Centerpartiet vill:

  • Vården ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet i hela landet
  • Korta köerna i sjukvården och låt fler får en fast läkarkontakt
  • Att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja

sol-has-bg sol-light-text

Bild

Anhöriga

Nästan var femte person i vuxen ålder – oftast en kvinna – vårdar, hjälper eller stödjer en närstående.

Folkhälsa

Folkhälsa

Vi vill att människor ska må bättre. Vi tror att din hälsa kan bli bättre om du får bestämma mer själv.

Bild

Funktionsnedsättningar

Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

Missbruk

Missbruk

Centerpartiet arbetar för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp. En nyckel är att se till att polisen och tullen stoppar narkotikan att nå in i Sverige.

Bild

Primärvården

När du eller någon i familjen är sjuk är det oftast någon i primärvården, eller vårdcentralen, du kommer i kontakt med.

Bild

Psykiatri

Den psykiska ohälsan har ökat. Allt fler människor har ångest, oro och andra psykiska besvär. Alla behöver hjälp, men hjälpen kan se olika ut. Vi tycker att det borde bli ett nytt mål i folkhälsopolitiken att den psykiska ohälsan ska minska.

Bild

Sjukvård

Även om sjukvården i Sverige är bra, kan den bli bättre. Inte minst för dig som patient. Ofta kommer systemet först och patienten sen, när det i själva verket ska vara tvärtom.

Händer

Socialtjänst

Vi vill att alla anställda inom kommunernas socialtjänst ska ha en relevant utbildning och erbjudas regelbunden kompetenshöjning.

Tandvård

Tandvård

Hur man mår i munnen har stor betydelse för övriga hälsan. Dålig tandstatus kan orsaka bristande nutrition hos äldre men också vara mentalt jobbigt för den som exempelvis saknar tänder.

Bild

Valfrihet i välfärden

Vården ser inte ut som den alltid har gjort, tvärtom har den blivit mycket bättre.

Bild

Vårdköer

Sjukhusen och slutenvården ska hålla hög kvalitet för alla i hela landet.

Bild

Vårdpersonalen

Sveriges vårdpersonal gör ett oerhört viktigt jobb i hela landet och behovet av kompetent och välutbildad vård- och omsorgspersonal kommer bli allt viktigare de kommande åren.

Bild

Äldreomsorg

Även om äldre överlag är nöjda med sin vård och omsorg, är nöjdheten högre inom övrig sjukvård, barnomsorg och skola.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.