Centerpartiet lokalt

Vård och omsorg

Oavsett var i landet du bor ska du ha samma rätt till bra vård. Vi tycker att det är du som patient som ska vara i centrum, inte själva sjukvårdssystemet. Du ska ha valmöjligheter så att du kan välja den vård som passar dig. Kanske vill du gå till en kvällsöppen vårdcentral, eller besöka din läkare en lördag? Då ska det vara möjligt.

Centerpartiet vill:

  • Att sjukvården ska vara tillgänglig och likvärdig i hela landet
  • Att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja
  • Se en äldreomsorg med samma valfrihet som i övrig vård och omsorg
  • Uppmuntra nya idéer och tankar för att höja kvaliteten i vården
Bild

Funktionsnedsättningar

Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

Bild

Jämställd vård

Att alla, oavsett kön, ska ha lika rätt till lika vård borde vara självklart. Så är det inte idag. Istället får männen ofta bättre vård och en stor del av ansvaret ligger på forskningen.

Missbruk

Missbruk

Centerpartiet arbetar för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp. En nyckel är att se till att polisen och tullen stoppar narkotikan att nå in i Sverige.

Bild

Psykiatri

Den psykiska ohälsan har ökat. Allt fler människor har ångest, oro och andra psykiska besvär. Alla behöver hjälp, men hjälpen kan se olika ut. Vi tycker att det borde bli ett nytt mål i folkhälsopolitiken att den psykiska ohälsan ska minska.

Bild

Sjuksköterskor

Det är inte konstigt att fler sjuksköterskor inte blir specialister. Till skillnad från läkare får de oftast inte någon löneförhöjning utan kan till och med förlora på att utbilda sig.

Tandvård

Tandvård

Hur man mår i munnen har stor betydelse för övriga hälsan. Dålig tandstatus kan orsaka bristande nutrition hos äldre men också vara mentalt jobbigt för den som exempelvis saknar tänder.

Bild

Valfrihet i välfärden

Vården ser inte ut som den alltid har gjort, tvärtom har den blivit mycket bättre.

Bild

Vård till papperslösa

Om du blir sjuk i Sverige så ska du få vård och det ska inte spela någon roll varifrån du kommer.

Bild

Äldreomsorg

Även om äldre överlag är nöjda med sin vård och omsorg, är nöjdheten högre inom övrig sjukvård, barnomsorg och skola.

Vård och omsorg

Även om sjukvården i Sverige är bra, kan den bli bättre. Inte minst för dig som patient. Ofta kommer systemet först och patienten sen, trots att det ska vara tvärtom.

Sjukvården som bedrivs i Sverige betalas med skattepengar, oavsett om vården ges av ett privat företag eller ett landsting. Eftersom det handlar om skattepengar är det viktigt att vården ges efter behov. Det betyder att du ska få den vård du behöver oavsett var du bor, varifrån du kommer, hur mycket pengar du har eller hur gammal du är.

Det är du som patient som ska vara medelpunkten när det handlar om vård. Vården ska utformas efter dig och dina behov, inte tvärtom. Vi vill att du ska kunna bestämma mycket mer över din vård än vad du kan idag. Eftersom alla människor är unika och har olika behov, känns det också självklart att alla människor ska kunna välja mer själva.

Förut var stat, landsting och kommuner de enda som erbjöd vård och omsorg. Eftersom det inte fanns någon konkurrens ledde det ibland till sämre kvalitet, mindre nytänkande och mindre företagsamhet. Det lönade sig inte alltid att komma med nya tankar och idéer som kunde skapa en bättre vård.

Konkurrens och valfrihet ger bättre kvalitet

Numera kan även företag och ideella organisationer driva verksamheter inom vård och omsorg. Men vi vill se ännu fler aktörer och ännu mer konkurrens. Då kan vi förbättra tillgängligheten och kvaliteten. Ökad konkurrens ger också fler valmöjligheter och en bättre arbetsmiljö för alla som jobbar i vården.

Vi anser att vård och omsorg med fördel kan drivas av privata företag, stiftelser eller ideella organisationer. Kostnaden för dig som patient blir alltid densamma, oavsett om det är ett privat företag eller ett landsting som ger dig vården.

Öppnar man upp möjligheten för fler att bedriva vård och omsorg, skapas utrymme för nya idéer. Det kan till exempel vara en sjuksköterska som har en idé om hur vården kan bedrivas på ett bättre sätt, som får chansen att öppna eget.

Men framför allt innebär valfriheten att du som patient får mer att säga till om. Genom vårdval kan du välja vilken vårdcentral du tycker bäst om och välja bort en vårdgivare om du är missnöjd. Kanske vill du gå till en vårdcentral som har öppet på kvällen eller till en som är specialiserad på just din sjukdom?

Att äldre ska få samma möjlighet till god vård som yngre är självklart. På samma sätt ska äldre få samma möjligheter att välja till och välja bort de som utför vården. Vi vill att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom skolan och barnomsorgen. När du blir gammal ska du ha samma rätt att själv bestämma över din välfärd som när du var yngre.

Jämställd vård

Lika lite som det ska spela någon roll var du bor ska det spela någon roll vilket kön du har när det handlar om rätt till vård. Alla människor har rätt till lika bra vård. Så ser det inte ut idag. Tvärtom får kvinnor ofta sämre vård än män och vården har sämre kunskaper om typiska kvinnosjukdomar. Det beror på att den medicinska forskningen mest gjorts på män.

Vi vill ha en jämställd och rättvis vård. Därför behöver vi mer kunskap om kvinnor och kvinnors sjukdomar.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....