Nato

Ska Sverige gå med i NATO?

Ja, Centerpartiet vill att Sverige mot bakgrund av NATO:s förändrade roll och det säkerhetspolitiska läget ska söka medlemskap i Nato. Vi vill se ett svenskt Natomedlemskap för att stärka både vårt eget försvar och bidra till säkerheten i vårt närområde.