Försvar

Vi lever i en värld som är mer orolig och osäker än på länge. Vi kan inte utesluta att Sverige blir inblandad i en militär konflikt. Sverige behöver därför ett starkare militärt försvar. Ett försvar som kan skydda vårt lands gränser, vår demokrati och oss som bor här.

Centerpartiet vill:

  • Att hela landet ska kunna försvaras, och att försvaret ska finnas i hela landet.
  • Att försvaret ska fortsätta växa och få mer pengar.
  • Att vi som bor här ska vilja vara en del av försvaret och bidra till att Sverige kan försvaras.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Hela Sverige ska kunna försvaras

Hoten mot vårt land är många och det går inte att utesluta att Sverige blir indraget i en militär konflikt, också på svensk mark. Rysslands krig i Ukraina har gjort behoven mer akuta. Vi måste stärka vårt försvar. Hela Sverige ska kunna försvaras. Oavsett om en angripare kommer via havet, luften, marken eller genom datakablar ska Sverige stå berett.

Centerpartiet har tagit ett stort ansvar för att svenskt försvar ska stärkas. Vi har bland annat förhandlat fram mer pengar under 2010-talet så att exempelvis fler soldater kan utbildas, fler regementen etableras runt om i Sverige, bättre utrustning och försvarsmateriel och olika försvarssystem köpas in.

Men mer kommer att behövas kommande år. Vi vill att försvaret ska få två procent av BNP senast år 2025, eller så snart praktiskt möjligt enligt Försvarsmaktens bedömningar, samt att mer pengar ska gå till det civila försvaret, inte minst kommunerna.

Försvaret ska finnas i hela landet. De ska kunna arbeta under alla olika väderförhållanden som finns i vårt land. Det är viktigt att försvaret kan lösa sina uppgifter i kyla och snö, inte bara i norra Sverige utan i hela landet.

Armén, flygvapnet och marinen ska bli bättre var för sig, men också tillsammans. Så att vårt land, vår demokrati och vi som bor här är säkra om ett annat land skulle vilja anfalla oss eller något av våra grannländer.

För att vårt försvar ska bli så bra som möjligt behöver vi också samarbeta med andra demokratiska länder i Norden, EU och med NATO.

Folkförankring och frivilliga försvarsorganisationer

För oss i Centerpartiet har det alltid varit viktigt att försvaret är väl förankrat hos svenska folket. Försvaret är något som angår alla som bor i Sverige.

Försvarsmakten ska synas och höras och finnas i människors medvetande, väcka nyfikenhet, stolthet, intresse och en vilja att själv bidra. Det har ett egenvärde, men är också viktigt ur ett rekryteringsperspektiv.

Vi värnar kraften i svenska frivilligrörelsen, och inte minst de frivilliga försvarsorganisationerna. De kommer alltid ha en viktig uppgift i det svenska totalförsvaret. Deras uppgift för att engagera medborgare i försvaret av Sverige är grundläggande för försvarsviljan, försvarsförmågan och motståndskraften i lokalsamhällena.

Frivilligheten är ett sätt för människor runt om i landet att bidra med sin kompetens och erfarenheter till försvaret av Sverige, även om man inte är soldat, sjöman eller anställd för tidvis tjänstgöring inom Försvarsmakten.

Ansvarig talesperson

Mikael Larsson
Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Sjuhärad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.