Försvar

Sverige är värt ett starkt försvar. Ett försvar som kan skydda vårt land, vår demokrati och oss som bor här. Men också ett försvar som kan hjälpa till med fred och säkerhet i världen. Centerpartiet har varit med och sett till att försvaret har fått mer pengar de senaste åren. Mycket mer kommer att behövas.

Centerpartiet vill att:

  • Möjligheterna att försvara hela Sverige ska bli bättre
  • Hela Sverige ska kunna försvaras – försvaret ska finnas i hela landet
  • Försvaret ska få mer pengar, både på kort och på lång sikt

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Hela Sverige ska kunna försvaras

Hela Sverige ska kunna försvaras. I alla väder. Oavsett om en angripare kommer via havet, luften, marken – eller genom datakablar.

Sverige behöver ett försvar som kan försvara hela vårt land. För att vårt försvar ska bli så bra som möjligt behöver vi samarbeta med andra demokratiska länder i Norden, EU och med NATO. (Läs gärna mer om vår syn på internationellt försvarssamarbete här.)

Under lång tid har det nästan inte funnits någon planering för hur Sverige ska kunna försvaras.

Nu finns en sådan planering igen, men möjligheterna att försvara hela Sverige har försämrats. Nu måste svenska försvaret åter bli bättre. Så att vårt land, vår demokrati och vi som bor här är säkra om ett annat land skulle vilja anfalla oss eller något av våra grannländer.

Hela Sverige ska kunna försvaras. Försvaret ska finnas i hela landet. De ska kunna arbeta under alla olika väderförhållanden som finns i vårt land. Det är viktigt att försvaret kan lösa sina uppgifter i kyla och snö, inte bara i norra Sverige utan i hela landet. Armén, flygvapnet och marinen ska bli bättre var för sig, men också tillsammans.

Vi vill ha fler regementen på olika ställen runt om i landet. Inte minst i norra och mellersta Sverige, men det kan också finnas andra ställen där det behövs regementen.

Försvaret behöver mer pengar

Om försvaret ska bli bättre, så måste det få mer pengar. Det är dyrt att utveckla ett bra försvar, både materiel och olika försvarssystem kostar mycket. Många fler måste utbildas och anställas och det är också väldigt dyrt. Att öva är också viktigt för att försvaret ska bli bra. Det är därför som Centerpartiet har varit med och gett mer pengar till försvaret de senaste åren. Och vi vill att ännu mer pengar från budgeten ska gå till att skapa ett bra försvar igen. I Januariavtalet är Centerpartiet överens med Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att höja Försvarsmaktens anslag i en trappa i enlighet med riksdagens budgetbeslut 2018. 

Försvaret behöver mer pengar också på längre sikt. På längre sikt vill vi att Sverige ska satsa 2 procent av BNP (bruttonationalprodukten) på försvaret.

Folkförankring och försvarsdebatt

För oss i Centerpartiet har det alltid varit viktigt att försvaret är väl förankrat bland svenska folket. Vi välkomnar och uppmuntrar en levande försvarsdebatt. Försvaret är något som angår alla som bor i Sverige. Därför är det viktigt att alla i Sverige känner sig delaktiga i försvaret. Det är en av försvarets viktigaste uppgifter. Det är också en viktig kraft för att avskräcka och stå emot en fiende.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.