Pensionärsskatten

Även pensionärer behöver få mer pengar i plånboken. Vi vill också ha sänkt skatt.

Alliansregeringen sänkte skatten för pensionärer i fem steg. Därefter har Centerpartiet i våra skuggbudgetar fortsatt att sänka skatten för pensionärer. Det är inte så att det är något egenvärde i att beskattningen ska se olika ut. Sysselsättningen och tillväxten är det som påverkar mest hur stora pensioner som kan betalas ut, eftersom systemet bygger på de inbetalningar som görs. Är inte tillväxten och sysselsättningen tillräckligt stor, så slår bromsen till. Det ligger alltså i pensionärernas intresse att det förs en politik som ser till helheten i samhällsekonomin.