Polisen

Samhället känns allt mer osäkert, var är våra poliser?

Det är viktigt för människors trygghetskänsla att polisen känns närvarande i alla delar av landet. Vi vill att alla ska veta vem ”deras” polis är, vilka poliser som arbetar i det område där man bor. Genom att satsa extra resurser på områdespoliserna kan vi höja lönenivåerna. Vi vill också lätta arbetsbördan och förbättra arbetssituationen för polisen generellt och vill därför skjuta till pengar för att till exempel göra det möjligt att anställa fler och utöka möjligheterna att arbeta mot bland annat internet- och landsbygdsbrottslighet. Vi vill att polisen visar ett större intresse även för brott som de anser vara mindre allvarliga. I synnerhet i områden dit det tar lång tid för polisen att komma finns en fara att invånarna känner sig förbisedda. Det är också viktigt att civilsamhället och enskilda medborgare engageras i kontakten med polisen, till exempel genom grannsamverkan mot brott.