Polisen

Din trygghet, oavsett var i Sverige du bor, är beroende av fler poliser. Vi vill att poliser ska vara lokalt förankrade, att du helst ska kunna känna till vilka som är dina lokala poliser – och att de kommer när du behöver dem.

Centerpartiet vill:

  • Att polisen ska vara närvarande och skapa trygghet, oavsett var du bor
  • Satsa för att öka polisens lokala närvaro i hela landet, särskilt på de platser där polisen försvunnit de senaste 20 åren.
  • Se en ökning av antalet poliser och att de får stöd av polisstödsassistenter som avlastar och trygghetsvärdar som skapar en länk mellan polis och lokalsamhälle
  • Att även mindre brott ska utredas i högre utsträckning

sol-has-bg sol-light-text

Polisen måste finnas nära – i hela landet

Det är viktigt för känslan av trygghet att polisen känns närvarande i alla delar av landet. Förtroendet för polisen bygger på att de både hinner med grov kriminalitet och vardaglig brottslighet som skadegörelse, stölder och buskörningar.

Vi vill se stora satsningar på polisen för att garantera polisens lokala närvaro i samhällen, kvarter och på gles- och landsbygden, med återöppnade poliskontor och fler patrullerande poliser. Vi vill skapa förutsättningar för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö, och att poliser ska få fokusera på polisarbete.

Satsa på fler poliser, polisstödsassistenter och trygghetsvärdar

En effektiv och närvarande polis är en förutsättning för ett väl fungerande rättssamhälle. Vi vill att antalet poliser blir fler och att kåren utökas för att motsvara den genomsnittliga polistäthet som gäller i övriga Europa.

Polisen måste också få jobba med polisarbete och vi vill därför att polisstödsassistenter kan ta över en del av det administrativa arbetet.

Vi vill vi också satsa på trygghetsvärdar som kan bli en länk däremellan. Det krävs för att skapa förtroende för polisen och bryta tystnadskultur och gängkriminalitet.

Inför nolltolerans mot småbrott

Brottskarriärer inleds i de flesta fall inte med grova brott utan med småbrott eller så kallade livskvalitetsbrott. Därför vill vi också att polisen, med start i vissa områden, ska ha nolltolerans även mot brott som snatteri och skadegörelse. En lokalt förankrad polis – med fler och synliga poliser och med mer resurser – är en förutsättning för att genomföra detta.

Tydligare resultatuppföljning och ledarskap

I andra länder har man lyckats pressa tillbaka brottsligheten rejält genom tydlighet och uppföljning inom polisen.

Vi vill ställa krav på tydligare resultatuppföljning och ansvarsutkrävande av de chefer som inte håller måttet. Det kan effektivisera polisen och öka tryggheten i hela landet. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är grundläggande.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.