Polisen

Din trygghet, oavsett var i Sverige du bor, är beroende av fler poliser på gator och torg. Vi vill att poliser ska vara lokalt förankrade, att du ska känna till vilka som är dina lokala poliser – och att de kommer när du behöver dem.

Centerpartiet vill:

  • Att polisen ska vara närvarande och skapa trygghet, oavsett var du bor
  • Ha högre löner och bättre arbetsvillkor för poliser
  • Öka polisens effektivitet med tydligare resultatuppföljning och ansvarsutkrävande

sol-has-bg sol-light-text

Närvarande polis skapar trygghet

Det är viktigt för känslan av trygghet att polisen känns närvarande i alla delar av landet. Förtroendet för polisen bygger på att de inte enbart hinner med grov kriminalitet, utan även mer vardaglig brottslighet som skadegörelse, stölder och buskörningar.

Vi vill se stora satsningar på polisen för att garantera polisens lokala närvaro i samhällen och kvarter. Vi vill öka antalet arbetade polistimmar, höja de hårt arbetande polisernas löner och skapa förutsättningar för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. På så sätt kan vi få poliser att stanna kvar i yrket och locka fler att vilja bli poliser.

I andra länder har man lyckats pressa tillbaka brottsligheten rejält genom tydlighet och uppföljning inom polisen. Ta till exempel systemet Compstat från New York. Sedan 1990 har det bidragit till att man lyckats mer än halvera antalet våldtäkter och mord. Stöldbrotten har minskat med över 80 procent. Vi tycker att den svenska polisen har mycket att lära av New York-modellen. Vi vill ställa krav på tydligare resultatuppföljning och ansvarsutkrävande av de chefer som inte håller måttet. Det kan effektivisera polisen och öka tryggheten i hela landet. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är grundläggande.

Brottskarriärer inleds i de flesta fall inte med grova brott utan med småbrott. Därför vill vi också att polisen, med start i vissa områden, ska ha nolltolerans även mot småbrott som snatteri och skadegörelse. En lokalt förankrad polis – med fler och synliga poliser och med mer resurser – är en förutsättning för att genomföra detta.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.