Centerpartiet lokalt

Polisen

De flesta brott begås lokalt och löses bäst lokalt. Därför vill vi ha en polis som är lokalt rotad. Vi vill att varje människa ska känna till vem den lokala polisen är och ha förtroende för denna.

Centerpartiet vill:

  • Att polisen är närvarande och skapar trygghet oavsett var i Sverige man bor.
  • Se stora satsningar på polisen så att vi får fler poliser, den lokala kopplingen stärks och möjligheterna att utreda brott ökar.
  • Inrätta en ny beredskapspolis som kan bistå polisen vid exempelvis terrordåd
  • Att polisen ska få högre löner och bättre arbetsvillkor så att de som redan är poliser stannar i tjänst och bra nya kollegor kan utbildas i ökande grad.

"Det är viktigt att känna sig trygg oavsett var man bor."

Sandy Granberg, Farmor, Arvidsjaur

Närvarande polis skapar trygghet

Det är viktigt för människors trygghetskänsla att polisen känns närvarande i alla delar av landet. Vi vill att alla ska veta vem ”deras” polis är, vilka poliser som arbetar i det område där man bor.

Med kontinuitet och erfarna poliser som stannar länge på samma tjänst är det lättare att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån det som behövs lokalt.

Vi vill också lätta arbetsbördan och förbättra arbetssituationen för polisen generellt och vill därför skjuta till pengar för att till exempel göra det möjligt att anställa fler och utöka möjligheterna att arbeta mot bland annat internet- och landsbygdsbrottslighet.
Vi vill att polisen visar ett större intresse även för brott som de anser vara mindre allvarliga. I synnerhet i områden dit det tar lång tid för polisen att komma finns en fara att invånarna känner sig förbisedda. För brottsoffret är brottet alltid allvarligt och att bli sedd och hörd av polisen när man blivit utsatt för ett brott är mycket viktigt för medborgarnas förtroende för rättsväsendet. Det är också viktigt att civilsamhället och enskilda medborgare engageras i kontakten med polisen, till exempel genom grannsamverkan mot brott.

Polisorganisationen måste kunna klara de extra arbetsuppgifter som till exempel terrordåd på nära håll innebär. En beredskapspolis behövs som kan bistå polisen vid till exempel vid terrordåd eller naturkatastrofer. Det skulle ge polisen större möjligheter att sköta sina kärnuppgifter, att skydda medborgarna och lösa brott.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson