Ränteavdrag

Kommer Centerpartiet att vilja avskaffa ränteavdragen?

Vi vill förändra ränteavdragen vad gäller nivån och utformningen. Det måste ske i en bred överenskommelse mellan partierna och etappvis.