BostadSpolitik

Alla behöver någonstans att bo, men i bostadsbristens Sverige är köerna långa. Det behöver byggas många nya bostäder. Med enklare regler och mindre krångel är det möjligt.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla regler så att de inte hindrar bostadsbyggande, och det blir lättare att bygga bostäder i hela landet.
  • Se över skatterna och amorteringskraven så att unga och människor med normala inkomster inte stängs ute från bostadsmarknaden.
  • Införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka.

Om du vill sälja din bostad och flytta drabbas du av höga skatter. Det gör att många som vill byta bostad väljer att bo kvar och det hindrar i sin tur andra som söker nytt boende. Därför vill vi att bostadsskatterna ses över. Vi vill däremot inte återinföra fastighetsskatten.

Ska fler bostäder byggas är det också viktigt att förändra hur hyrorna sätts. Därför vill vi införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder, eftersom vi är övertygade om att det leder till att fler hyresrätter byggs. Inte minst blir det lättare att få långsiktighet i finansieringen av bostadsbyggandet. Samtidigt som vi vill ha en friare hyressättning vill vi också se en social bostadspolitik som gör att människor med svagare ekonomi har råd med en bostad.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.