Religiösa friskolor

Var står Centerpartiet, när det gäller religiösa friskolor?

Centerpartiet är för det fria skolvalet och är för att det finns fristående skolor. Vi ser inte i dagsläget något behov av att stoppa alla religiösa friskolor. Däremot så ska de vara satta under en god tillsyn, precis som andra friskolor.