Valfrihet i skolan

Att föräldrar och elever ska få välja förskola och skola ser vi som en självklarhet. Vi vill värna och utveckla valfriheten för elever, föräldrar och lärare. Det behöver bli tydligare och lättare att välja förskola och skola.

Centerpartiet vill:

  • Värna och utveckla det fria skolvalet
  • Införa ett obligatoriskt, aktivt och samordnat skolval
  • Att Skolinspektionen ska få kraftfullare verktyg att vidta åtgärder mot skolor som inte håller måttet

sol-has-bg sol-light-text

Öppna upp och tillgängliggör skolvalet för fler

Alla skolor ska vara bra skolor, men i dag är det alltför många elever som går i en skola som inte håller måttet. Elevens adress och bakgrund spelar allt större roll för skolresultatet. Det kan vi inte acceptera.

Vi behöver åtgärder som gör skillnad. Det handlar om att reformera och tillgängliggöra skolvalet, stärka lärarprofessionen och ställa höga och tydliga krav på huvudmännen.

Det ska finnas en skola för alla, oavsett vad man har för intresse eller behov. Därför behövs en mångfald av aktörer i skolan. Vi vill att såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva förskolor och skolor runt om i landet. Vi vill att man ska kunna välja skola genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg för det. Den ökade konkurrensen leder till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare.

Inför ett obligatoriskt och aktivt skolval

I valet till grundskolan är det främst elever till socioekonomiskt starka föräldrar som väljer aktivt. Vi vill att alla ska känna att de har den informationen de behöver för att välja skola och att val av skola görs mer tillgängligt för alla. Vi vill därför införa ett aktivt och obligatoriskt skolval och att kösystemet reformeras.

Gör relevant information tillgänglig
Skolstatistik måste finnas tillgänglig. Det är grundläggande i arbetet med att stärka skolors kvalitet och likvärdighet, men också en förutsättning för det fria skolvalet. Vi vill att relevant information ska finnas öppen och tillgänglig för alla, men vi vill inte att offentlighetsprincipen ska gälla även för fristående skolor då det kräver stora administrativa resurser, som riskerar att slå ut små skolor.

Stärk Skolinspektionens möjligheter att agera mot skolor som brister

Alla elever har rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet. Oseriösa huvudmän som inte lever upp till skollagens krav underminerar välfärdens legitimitet. Här måste vi fortsatt ställa tydliga och hårda krav. Vi vill se stärkt ägar- och ledningsprövning för att säkerställa seriösa och långsiktiga skolaktörer.

Skolinspektionens granskning och befogenheter är centrala. Oavsett huvudman måste höga kvalitetskrav gälla. Skolinspektionen bör tydligare följa upp de huvudmän som inte aktivt arbetar för fler behöriga lärare och fokusera mer på skolor som missköter sig, och inte i samma utsträckning inspektera de skolor som uppvisar hög kvalitet. Om en skola har allvarliga brister i sin verksamhet och inte kan rätta till dessa brister, ska skolan kunna stängas ner snabbare än i dag.

I många bygder har etableringen av en friskola varit avgörande för ortens fortlevnad. Vi vill därför att det ska vara möjligt för friskolor att ta över när en kommunal skola läggs ner.

Mer rättvisande betyg
Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Risken med betygsinflation måste undvikas. Vi vill att nationella prov ska digitaliseras och automaträttas av fristående examinatorer. Vi vill också att Skolinspektionen ska granska skolor där betygen skiljer mot nationella proven. Det skulle göra bedömningarna mer likvärdiga och stoppa betygsinflationen.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.