Valfrihet i skolan

Att föräldrar och elever ska få välja förskola och skola ser vi som en självklarhet. Vi värnar om och vill stärka valfriheten för elever, föräldrar och lärare.

Centerpartiet vill:

  • Införa ett obligatoriskt och gemensamt skolval
  • Stärka möjligheten för mindre friskolor att etablera sig
  • Stoppa vinstutdelning vid kvalitetsbrister

sol-has-bg sol-light-text

Valfrihet med rimlighet

Möjligheten att kunna välja och välja bort skola är en viktig frihetsreform. Vi vill att du ska kunna välja förskola och skola genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning.

Det ska finnas en skola för alla, oavsett vad en har för intresse eller behov. Vi vill att såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva förskolor och skolor runt om i landet. I många bygder har etableringen av en friskola varit avgörande för ortens fortlevnad. Det ska därför vara möjligt för friskolor att ta över när en kommunal skola läggs ner. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar, lärare och samhället i stort.

Inför ett gemensamt skolval och offentlighetsprincipen
Alla föräldrar och elever ska välja skola i ett aktivt, obligatoriskt och samordnat skolval på kommunal nivå. En förutsättning för det fria skolvalet är att information finns tillgänglig och är jämförbar. Därför vill vi att utgångspunkten ska vara att förskolor och skolor oavsett huvudman ska lyda under offentlighetsprincipen. Det handlar om att värna demokratins grundprincip om öppenhet. Vi vill också att alla ska välja skola i rimlig tid, ca ett år före skolstart och att kö som urvalsgrund tas bort.

Stärk mindre friskolors möjligheter att etablera sig
Det har varit nödvändigt att skärpa ägar- och ledningsprövningen de senaste åren för att säkra seriösa aktörer i skolan. Men samma hårda krav gäller oavsett vem som ansöker – om det är en liten eller stor huvudman – spelar ingen roll. Det har gjort att allt färre idéburna och mindre friskolor, med mindre kapital, har möjlighet att etablera sig. Därför vill vi att vissa krav i tillståndsprocessen ska lättas för mindre huvudmän så att även mindre friskolor får möjlighet att starta och utveckla nya skolor.

Stärk tillsynen och stoppa vinstutdelning vid allvarliga brister
Oseriösa huvudmän som inte lever upp till skollagens krav underminerar välfärdens legitimitet. Här måste vi fortsatt ställa tydliga och synnerliga hårda krav. Skolinspektionen bör ta över kvalitetsgranskningen och tillsynen över fristående förskolor, och inspektionen av skolor måste stärkas överlag. Om en skola har allvarliga brister i sin verksamhet, ska skolan kunna stängas ner. För skolhuvudmän som fått anmärkningar eller beslut om åtgärder ska rätten till utdelning av vinst förhindras tills bristerna är åtgärdade. Vi vill också införa sanktionsavgifter som ytterligare verktyg för Skolinspektionen när skolan har uppenbara brister. Även ägar- och ledningsprövningen behöver stärkas för att undvika utländsk påverkan och underlätta för Skolinspektionen att neka tillstånd på säkerhetspolitiska grunder.

Ansvarig talesperson

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.