Tiggeri

Jag tycker det är jobbigt att se alla som tigger utanför affärerna. Varför kan vi inte förbjuda tiggeri?

För Centerpartiet har alla människor i grunden lika värde och rättigheter. Det redan idag förbjudet att utnyttja utsatta människors belägenhet genom tvång, alltså att tvinga någon att tigga. Då kan det handla om människohandel, vilket är straffbart. En del beteenden skulle också kunna vara straffbara, exempelvis förargelseväckande beteende eller ofredande. Men de allra flesta ber om pengar och stör ingen. Det är därför inte en handling som Centerpartiet vill kriminalisera.