Centerpartiet lokalt

Tiggeri

Att människor är så fattiga att tiggeri ses som den enda lösningen är på många sätt ett misslyckande. Lösningen är däremot inte att förbjuda tiggeriet utan att istället arbeta för att minska fattigdomen så ingen ska behöva tigga.

Centerpartiet vill:

  • Minska fattigdomen.
  • Öppna dörren till arbetsmarknaden för fler.
  • Att EU sätter press på medlemsländer som inte tar ansvar för utsatta och fattiga.

Tiggeri

Centerpartiet ser inte förbud mot tiggeri som en lösning. Det stora problemet är den fattigdom som är orsaken till att människor tigger. I kommunerna behöver man ta hänsyn till hur utsatta de här människorna är. Det är trots allt en fråga om medmänsklighet att se till så att deras situation inte blir ännu mer ohållbar.

Vi ser inte förbud mot tiggeri som en lösning. Det stora problemet är den fattigdom som är orsaken till att människor tigger. I kommunerna behöver man ta hänsyn till hur utsatta de här människorna är. Det är trots allt en fråga om medmänsklighet att se till så att deras situation inte blir ännu mer ohållbar.

Att se till så att människor inte behöver tigga är en viktig del i en fungerande socialpolitik. Det är viktigt att kommunerna arbetar aktivt, bland annat med uppsökande verksamhet så man bland annat kan ge stöd åt de allra mest utsatta.

Många av dem som tigger kommer från andra länder. Ofta från andra EU-länder. I vissa fall handlar det om folkgrupper, däribland romer, som är utsatta för omfattande diskriminering i sina hemländer, andra har mist sitt jobb i södra Europa till följd av krisen. Den fria rörligheten inom EU gäller lika för alla EU-medborgare, också unionens fattigaste. Den är ett av få sätt för de allra fattigaste att göra något åt sin situation.

Hemländerna har ett ansvar att ta för sina fattiga medborgare som kommer till andra EU-länder för att tigga. Man måste behandla människor lika och sluta diskriminera. De pengar som finns inom EU-systemet för att minska fattigdomen måste komma de fattiga till del. Det är viktigt att EU kan sätta press på berörda länder att ta ansvar för utsatta och fattiga.

Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll för att hjälpa dessa människor. I flera svenska städer bedrivs verksamheter, samarbeten med ideella organisationer, för att bland annat hjälpa människor att söka jobb. Vi tycker att det finns skäl att se över hur arbetsmarknaden kan bli mer öppen för att människor med lägre utbildning och bristande språkkunskaper ändå ska kunna ha en chans att ta sig in på arbetsmarknaden.

Att alla barn i EU har rätt till skolgång är avgörande för en långsiktig lösning på fattigdomen. Det gör det möjligt för kommande generationer att förändra sin situation. Därför borde kommunerna ha möjlighet att hjälpa till med skolgång. Det borde också stå kommunerna fritt att rikta insatser i form av bostäder och liknande direkt till fattiga människor som tigger.

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson