Tiggeri

Insatser behövs som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga. Det behövs också åtgärder för att förhindra olagliga tältläger eller nedskräpning som följer av dessa läger.

Centerpartiet vill:

  • Motverka grundorsakerna till tiggeri
  • Se till så att EU:s medlemsländer tar ansvar för sina fattigaste medborgare
  • Förstärka åtgärderna för att förhindra olagliga tältläger och annan kriminell aktivitet som följer i tiggeriets spår

sol-has-bg sol-light-text

Att förbjuda tiggeri i Sverige hjälper inte

I stället behöver vi hitta lösningar på EU-nivå som innebär att medlemsländerna tar ansvar för sina fattigaste medborgare.

Många av dem som tigger i Sverige kommer från andra EU-länder, där de lever under svåra förhållanden. Att förbjuda tiggeri nationellt eller lokalt löser dock inte de verkliga problemen.

Den fria rörligheten inom EU gäller lika för alla EU-medborgare, också unionens fattigaste. Den är ett av få sätt för de allra fattigaste att göra något åt sin situation. Men EU behöver samarbeta bättre för att se till så att deras situation förbättras. Om medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden behöver EU kunna sätta press.

Civilsamhället viktigt för att stödja utsatta EU-medborgare i Sverige

Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll för att hjälpa de fattiga människor som tigger i Sverige. I flera svenska städer bedrivs verksamheter, och samarbeten med ideella organisationer, för att bland annat hjälpa människor att söka jobb.

Förhindra olagliga tältläger och annan kriminell aktivitet som följer i tiggeriets spår

På flera håll har olagliga tältläger slagits upp av människor som kommit till Sverige för att tigga. Därför behöver kommuner och ansvariga myndigheter möjlighet att vidta åtgärder mot dessa. Det kan handla om att enklare kunna avhysa personer från platsen eller ingripa mot kriminella handlingar såsom nedskräpning eller olovlig avledning av el.

${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.