Tiggeri

För många är det svårt att se människor som tigger runtom i Sverige. Insatser behövs som motverkar fattigdomen som är orsaken till tiggeriet. Det behövs också åtgärder för att förhindra olagliga tältläger.

Centerpartiet vill:

  • Förstärka åtgärderna för att förhindra olagliga tältläger och annan kriminell aktivitet som följer i tiggeriets spår
  • Se till så att EU:s medlemsländer tar ansvar för sina fattigaste medborgare
  • Öka möjligheterna för människor med låg utbildning att få ett jobb

sol-has-bg sol-light-text

Lösningar på EU-nivå.

Många av dem som tigger i Sverige kommer från andra EU-länder, där de lever under svåra förhållanden. Att förbjuda tiggeri nationellt eller lokalt löser dock inte de verkliga problemen. Den fria rörligheten inom EU gäller lika för alla EU-medborgare, också unionens fattigaste. Den är ett av få sätt för de allra fattigaste att göra något åt sin situation. Men EU behöver samarbeta bättre för att se till så att deras situation förbättras. Om medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden behöver EU kunna sätta press.

Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll för att hjälpa de fattiga människor som tigger i Sverige. I flera svenska städer bedrivs verksamheter, samarbeten med ideella organisationer, för att bland annat hjälpa människor att söka jobb

På flera håll har olagliga tältläger slagits upp av människor som kommit till Sverige för att tigga. Därför behöver kommuner och ansvariga myndigheter möjlighet att vidta åtgärder vid olagliga tältläger.


Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.