Västerås
Centerpartiet lokalt
Centerpartiet i Västerås

Centerpartiet i Västerås kommun

Centerpartiet i Västerås står för ett ledarskap som bygger på öppenhet och alla människors lika rätt och värde. Samtidigt ska vi vara väl rustade för att möta de svårigheter som oro och osäkerhet i omvärlden kan medföra.

Vi står för en politik som för hela Västerås framåt genom minskade klyftor, ökad trygghet, grön tillväxt och medmänsklighet.

Läs mer om vår politik.

Senaste nytt från Västerås

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.