VÅR politik

Vi vill att barn och unga ska få möjlighet att, efter sina förutsättningar, lyckas i livet och utvecklas till trygga och självständiga individer. Vi vill även ha ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv som hjälper individer att må bra, växa och känna gemenskap, trygghet och samhörighet. Vi vill att det ska vara enkelt för västeråsarna att få ett jobb, både för den som är ny på arbetsmarknaden och för den som kanske har arbetat ett helt liv. Vi vill också att alla får den omsorg och det stöd som behövs. Och vi vill att hela kommunen ska leva och att den ska växa hållbart!

sol-has-bg sol-light-text

CENTERPARTIET TAR ANSVAR FÖR VÄSTERÅS FRAMTID

Världen står inför större utmaningar än någonsin tidigare. Klimathotet är här och nu. Vi ser hur klimatförändringar innebär mer torka, skogsbränder, värmeböljor, skyfall och höjda vattennivåer. Miljöhot som innebär att mikroplasterna nu finns i vårt ekosystem och där varje människa får i sig 5 gram plast, motsvarande ett kontokort, i veckan.

Det försämrade säkerhetsläget i Europa påverkar hela världen. Hoten mot den öppna liberala demokratin måste tas på allvar. Människor som flyr från krig. Rysslands krig mot Ukraina visar sårbarheten i energi, transporter, livsmedel och andra råvaror. Arbetslösheten och utanförskapet spär på misstron mot det öppna samhället. Kriminalitet och hot som gör människor otrygga.

Vi har lösningarna för att fasa ut plast och fossil energi, stärka vår beredskap och utveckla ett hållbart samhälle där alla människor; barn, unga och vuxna, får plats och behövs och kan känna sig trygga. Där vi med hjälp av naturen skapar miljöer som står emot klimatförändringar, fångar upp koldioxid och samtidigt minskar vår sårbarhet genom att öka den lokala produktionen av mat och grön energi. Där vi tillsammans med företagen ger förutsättningar för arbete och egen försörjning. Där vi tillsammans med föreningsliv och övriga civilsamhället bygger in trygghet genom en stark gemenskap och meningsfull fritid.

Våra Politiska fokusområden

VÅR POLITIK TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.