Stoppa utsläppen inte utvecklingen

Centerpartiet har en ambitiös miljöpolitik. Här kommer en sammanfattning hur C:s miljöpolitik skiljer sig från Mp:s miljöpolitik.

Gabriella med texten "Stoppa Utsläppen"


C har valt att stryka Mp:s förslag kring elcykelpremier och klimatklivet då dessa åtgärder inte minskar klimatutsläppen tillräckligt effektivt. Flera av de mest effektiva åtgärderna har C dock kvar i sin budget t.ex. satsningar på laddinfrastruktur som Mp ofta hänvisar till i debatten.

Till skillnad från Mp har C inte räknat med sin s.k. grön-bil-bonussystem i budgeten då bilbonusen är svårberäknad. C:s grön-bil-bonuspremie är dock 40.000 kr högre än Mp:s förslag och syftar till att vara självfinansierat över tid där smutsiga bilar betalar och miljövänliga bilar får bonus.

C minskar även budgeten för naturskyddsarbetet av den svenska skogen. C anser att det behövs en långsiktig skogspolitik där man hittar formerna för hur man mer kostnadseffektiv kan ta tillräcklig hänsyn till biologisk mångfald i skogen.

C höjer t.ex. flera miljöskatter jämfört med regeringen och Mp. Här ingår bl.a. en mer miljödifferentierad fordonsskatt, en bredare kemikalieskatt och en kväveoxidskatt. C lägger förslag om mer i sänkt skatt på det förnybara jämfört med regeringen och vill införa ett dubbelt ROT-avdrag för klimatsmarta investeringar i hemmet.

C lägger mer pengar på åtgärder för att rädda haven och har en betydligt starkare budget kring svensk järnväg. C driver att flyget ska ställas om snabbare till grönt bränsle och att stötta forskning kring gröna flygbränslen. C vill införa en lastbilspremie för miljövänliga lastbilar och stimulera att mer biodrivmedel produceras i Sverige än idag. Forskning kring lagring av bioenergi i berggrunden vill C också stimulera för att påskynda klimatutsläppsminskningarna.

C driver också till skillnad från Mp linjen att minska regelkrångel, arbetsgivaravgifter och skatterna på jobb och företagande och är emot en kilometerskatt. C vill stoppa utsläppen inte utvecklingen och särskilt inte på landsbygden.

Gabriella Hammarskjöld (C),

Riksdagskandidat (Nr 2 på listan)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.