Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik
Tre glada centerpartister på restaurangs uteservering

Eva Nypelius, Joakim Samuelsson och Lars Thomsson

Vår politik  

Gotland och Sverige behöver ett nytt ledarskap och en
närodlad politik som ser till hela landets utveckling.
Gotland behöver en politik som förenar miljöansvar
med tillväxt och utveckling. En politik som förenar människor, förenar land och stad och bidrar till framtidstro istället för den oro och frustration som många idag känner.

Vi i Centerpartiet tror på alla människors förmåga, och vill att alla får möjlighet att bidra utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans är vi starka och kan förändra!

Centerpartiet vill ta ansvar för en positiv utveckling på Gotland!
Närodlad politik för hela Gotland - läs mer i vår Valplattform och under Vår politik A-Ö