Vår politik - 2022 

De senaste fyra åren med Centerpartiet i styret har vi drivit på framåt för Gotlands bästa. Vi vill fortsätta ta ansvar.

Vår politik förenar miljöansvar med tillväxt och utveckling. En politik som enar människor, som förenar land och stad och bidrar till en framtidstro.

Vi bedriver en politik för att få vardagen att fungera och där vi känner tilltro till människornas förmåga att själva ta ansvar. Vi vill se ett öppet och liberalt samhälle utan onödig detaljstyrning.

Vi vill se ett samhälle som respekterar varje individ för den de är och där kvinnor och män värderas lika.

Befolkningen har under vår mandatperiod ökat med över 1 700 nya gotlänningar. Målet 65 000 invånare är realistiskt inom en snar framtid. För att nå dit krävs en närodlad politik som gynnar hela Gotland.

Gotland växer med en bra skola. En bra fritid och ett rikt kulturliv. Ett bra boende över hela ön. Att vi tar hand om våra äldre. Har en god och nära sjukvård. Att vi fortsätter med den gröna omställningen. Utvecklar landsbygden. Att vi använder vårt vatten på ett klokt sätt. Att vi tillsammans bygger ett bra företagsklimat. Allt för Gotlands bästa.

Centerpartiet vill ta ansvar för en positiv utveckling för Gotlands bästa - Idag och framåt
Vill du veta mer? - läs i vår Valplattform och under Vår politik A-Ö

Du hittar även denna information i flikarna i högra delen av skärmen, eller om du använder mobiltelefon under de tre strecken i skärmens högra hörn.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.