Kontakt


Expeditionen

Telefon: 073-0822812
centerpartiet.gotland@centerpartiet.se

Adress: Solbergagatan 30, 62145 VISBY

Eva Ahlin, ombudsman

Ledamot Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
2:e vice ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden
eva.ahlin@centerpartiet.se
Mobil: 073-0822812

Johan Malmros, Distriktsordförande

Regionråd i opposition, ledamot Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
2:e vice ordförande Socialnämnden
johan.malmros@centerpartiet.se
Mobil: 070-7263074

Lars Thomsson, 1:e vice distriktsordförande

Ledamot Regionfullmäktige
2:e vice ordförande Miljö-och byggnämnden
lars.thomsson@centerpartiet.se
Mobil: 070-8251110

Gunnel Lindby, 2:e vice distriktsordförande

2:e vice ordförande Regionfullmäktige
vice ordförande i Överförmyndarnämnden
gunnel.lindby@gotland.se
Mobil: 070-8365960

Eva Nypelius, Regionråd i opposition

2:e vice ordförande Regionstyrelsen, ledamot i Regionfullmäktige
eva.nypelius@gotland.se
Mobil: 073-9805097

 

 

 

Kerstin Löfgren-Dahlström, ordförande Norra kretsen

Ledamot i Miljö- och byggnämnden och ansvarig för medlemsaktiviterna på norra Gotland
kerstinlofgrendahlstrom@gmail.com
Mobil: 076-1268225

Bibbi Olsson, ordförande Södra kretsen

Ersättare i Regionsstyrelsen, ledamot Regionfullmäktige
ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden
bibbi.olsson@gotland.se
Mobil: 070-2234220

Therese Olofsson, ordförande i Mellersta kretsen

Ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
tholof@hotmail.com
Mobil: 070-2441667

Ingrid Engström, ordförande för Centerkvinnorna på Gotland

Ledamot i Barn och-utbildningsnämnden
ingrid.engstrom@centerpartiet.se
Mobil: 070-818 0242

Sofia Persson, politisk sekreterare (vikarie)

Distriktsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund på Gotland

070-583 66 46 sofia.persson@centerpartiet.se sofia.persson01@gotland.se

 

Sanne Svensson (föräldrarledig)