Arkiv: Gabriella Hammarskjöld

Gabriella Hammarskjöld lutad mot träd

Texter av Gabriella Hammarskjöld, publicerade på Gotlänningens ledarsida, samt som insändare i Gotlands Tidningar och i Gotlands Allehanda mellan åren 2017 och 2022.

Klimat och energikrisen kräver krafttag

Stärk Sveriges livsmedelsstrategi

Levande hav och kustfiske

Yngre generationer måste få lönsamhet tidigare än idag

Klimatfrågan kräver beslutsamhet och förenklingar

Skogspolitik som stärker äganderätten och frivilligheten

Självförsörjningsgraden avgörande för vår framtid

S tar sig vatten över huvudet

Gardell strider om påvens skägg

Ägande av skog måste löna sig

Klimat- och energikrisen är på allvar

Ökad självförsörjning måste prioriteras

Miljö- och jordbrukspolitiken kräver nya grepp

Kandidat Gabriella Hammarskjöld

Hållbart jordbruk - behöver både konventionellt och ekologiskt

Minska lagkraven och stimulera regelförenkling.

Framtidens hållbara lantbruk är inom räckhåll

Nya krafttag kring landsbygdspolitiken

Framtidens system för ekologisk kompensation

Centerpartiet driver en offensiv klimatpolitik!

Skogsvårdspolitiken och Äganderätten 

Dags att öka självförsörjningsgraden av livsmedel! 

Mer balanserad debatt om skogens värden är önskvärd.

Balansen för centerpartiet är att se helheten. 

Utbildningsfrågorna i (C)entrum

En röst för gröna näringarnas framtid

Våga se utmaningsrättens möjligheter

Stoppa utsläppen, inte utvecklingen

Vi måste rädda Östersjön

Klimatet, jorden, skogen och djuren

Hur vänder vi den psykiska ohälsan hos unga?

Låg självförsörjningsgrad allvarligt vid krisläge

C värnar om landsbygdsutvecklingen

Hur främjar vi byggandet på hela Gotland

Mer småskalig energi ger ett mer robust samhälle

Naturvården balanseras mot och integreras med landsbygdsutveckling och gröna näringarna

Ta inte ner cykelledens skyltar

Gotland behöver grön tillväxt

Myndigheterna måste ta större hänsyn till äganderätten!

C vill påskynda industrins klimatomställning

Därför satsar C på hållbart mode

Stärkt företagsklimat på Gotland ökar välfärden!

Jobb måste göra skillnad!

Folkhälsa och Friskvård engagerar!

Skogen binder mest kol när den växer!

Rörelse på recept räddar liv!

Integrera naturvård med landsbygdsutveckling

Centerpartiets politik minskar utsläppen

C vill se mer hästkrafter!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.