Därför säger vi nej till kilometerskatt


sol-has-bg sol-light-text

Det här är kilometerskatt

Kilometerskatt är en ny skatt som Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill införa på transporter med tunga lastbilar. Regeringens utredare tittar på en modell där varje tung lastbil skulle tvingas betala upp till 12 kronor per mil i skatt. Den kilometerskatten skulle slå hårt mot människor och företag på landsbygden eftersom skatten baseras på avstånd.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill införa en så kallad kilometerskatt på transporter med tunga lastbilar. I Sverige kör de tunga lastbilarna i genomsnitt 4 136 mil per år. Regeringens utredare tittar på en modell där kostnaden per mil skulle bli upp till 12 kronor. Argumentet är att skatten ska kompensera transporternas utsläpp. Problemet är att regeringens lösning inte ger någon större klimateffekt.

Centerpartiets infrastrukturpolitiska talesperson Anders Åkesson varnar för att regeringens förslag om att införa en kilometerskatt riskerar att slå hårt mot jobb och människor på landsbygden. Men också hela landets näringsliv, och i synnerhet företagen utanför Sveriges tre storstadsområden, drabbas av en skatt på avstånd. Förslaget skulle dessutom få konsekvenser för konkurrenskraften på exportvaror och straffbeskattar lastbilar som kör på förnybart bränsle.

Det här vill Centerpartiet:

Vårt förslag är att miljövänliga lastbilar ska gynnas ekonomiskt genom en klimatrabatt på lastbilar, så att valet blir enklare vid investeringar av nya miljövänliga fordon.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.