Myter om ingångsjobben

Ingångsjobb är enkla jobb med lite lägre lön för att ge de nyanlända som står längst ifrån arbetsmarknaden en chans. Men kring förslaget har många myter uppstått. Som att det skulle leda till lägre löner för alla. Eller att det inte fungerar. Här svarar vi på de vanligaste myterna om ingångsjobben.

Myt 1 – Det leder till lägre löner för alla

Nej, det stämmer inte. Bland andra Finanspolitiska rådet har kommit fram till att lägre ingångslöner för nyanlända INTE leder till lägre löner för övriga på arbetsmarknaden. Däremot skapar det nya typer av jobb som inte utförs i dag, för att arbetsgivarna inte får sätta en lön som motsvarar uppgiften.


Myt 2 – Det skapar ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden

Nej, tvärtom, det är detta som är problemet, att det finns ett A- och ett B-lag i dag. De vi pratar om har inget jobb och ingen lön. Med ingångsjobb får de en högre inkomst än idag, språkinlärning, arbetskamrater, en första rad i cv:t och en möjlighet att klättra i lönetrappan.


Myt 3 – Det finns ju redan snarlika förslag om rabatt på att anställa nyanlända som inte har fungerat.

Nej, det finns inget som detta i dag. Det går inte att jämföra subventionerade åtgärder som går via Arbetsförmedlingen med riktiga jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Åtgärder kräver administration och löpande kontakter med Arbetsförmedlingen, vilket gör att många företag tvekar. Ingångsjobb är vanliga jobb via ett särskilt avtal med lägre ingångslön, utan inblandning från Arbetsförmedlingen.


Myt 4 – Det finns inget stöd för att det här fungerar

Jo, det finns gott om stöd för att det här fungerar. En lång rad myndigheter, expertorgan och ekonomer har lyft fram enkla jobb med lägre ingångslöner som helt nödvändigt för att få in nyanlända i jobb. IMF, OECD, Konjunkturinstitutet, EU-kommissionen och Finanspolitiska rådet är bara några exempel.


Myt 5 – Ni vill bara sänka lönerna

Nej, vi vill inte sänka någons lön. De vi riktar oss till har ingen lön utan bidrag. Det är det som är problemet. Med lägre ingångslöner får fler nyanlända med låg utbildning en fot in på arbetsmarknaden. Det är bättre med jobb och lägre ingångslön, än inget jobb och ingen lön.

Myt 6 – Ni diskriminerar svenskar med gräddfil för nyanlända

Det ena utesluter inte det andra. Vi har många förslag för fler jobb, inte minst för unga. Men nyanlända är en grupp med hög arbetslöshet, och utanförskap kostar även samhällsekonomiskt, därför är det extra viktigt att underlätta för nyanlända att få jobb.

Myt 7 – Ni vill ha avtal baserat på etnicitet

Nej, nyanlända är ingen etnicitet. Det handlar inte om etnicitet överhuvudtaget, utan om att ge människor som nyss kommit till Sverige en chans att få jobb. Dessutom finns redan statliga åtgärder specifikt riktade mot nyanlända, så avgränsningen är inget nytt.

Myt 8 – Ingen kan leva på en så låg lön

Valet för nyanlända inte står mellan hög eller låg lön, utan mellan jobb eller inget jobb. Vi har inte pekat ut en lönenivå utan det tycker vi att parterna bestämma. Dagens etableringsersättning är drygt 6500 kronor i månaden. Även lägre ingångslön är en kraftig inkomstökning jämfört med det.

Myt 9 – Ni förstör den svenska modellen genom att lägga sig i lönebildningen

Nej, vi värnar den svenska modellen och vill därför att parterna gör upp om detta. Vårt förslag är en uppmaning till ansvarstagande i en unik situation. Men vi kan inte stillatigande se på medan tiotusentals människor hamnar i bidragsberoende och utanförskap. Om parterna inte tar sitt ansvar är vi därför beredda att lagstifta.

Tillbaka till sidan om ingångsjobben

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.