Ett grönare flyg för ett bättre klimat

Bild

Vi måste hitta nya vägar fram för att ställa om våra transporter till att bli grönare och mer miljövänliga. Nu går vi vidare med konkreta förslag för att minska utsläppen från flyget. Vi vill se en obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränsle för alla flyg som lyfter från svenska flygplatser. Här hittar du frågor och svar om förslaget.

När vill ni se en obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränslet?

Vi vill se ett system som tvingar drivmedelsleverantörer på flygplatsen att tillhandahålla en viss andel förnybart flygbränsle redan under nästa mandatperiod. Exakt när detta kan införas är också beroende av tillgången på förnybart biobränsle. Det är en komplex fråga, därför behöver vi utreda den exakta utformningen.

Hur skiljer sig förslaget från regeringens flygskatt?

Regeringens flygskatt har en begränsad klimateffekt och driver ingen omställning av flyget. Skatten skapar inga incitament hos flygbolagen att använda mer förnybart bränsle, skatten slår lika hårt oavsett inblandning av biobränsle. I regeringens egen utredning om en flygskatt beräknas det att utsläppen kommer att minska med ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut under två dygn, cirka två promille av Sveriges totala utsläpp. Genom att satsa på en flygskatt som man på förhand vet kommer vara ineffektiv så riskerar man också att förlora tid i klimatomställningen av flyget. Resenärerna straffas, utan att klimatet gynnas. Centerpartiets förslag gör verkligen skillnad, eftersom det handlar om att ställa om till förnybart bränsle som har mindre påverkan på klimatet. Med vårt förslag kan vi fortsätta resa med flyget även i framtiden, men göra det grönare och hållbarare.

Hur ställer sig flygbranschen till en obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränslet?

Flera aktörer har presenterat långtgående förslag till klimatmål och åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Swedavias mål är till exempel ett fossilfritt inrikesflyg till 2030. Flera nordiska flygbolag, som BRA, SAS och Norwegian, har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Här gäller det att hjälpa branschens aktörer, ge dem morötter att ställa om, inte sätta käppar i hjulet med en flygskatt som riskerar att bromsa pågående omställningsarbete.

Finns liknande obligatoriska krav på andra ställen i världen?

Nej, Centerpartiets förslag är världsunikt. Det är ett sätt för Sverige att ta ledarskap i omställningen från fossil till förnybar energi i flygbranschen. Med vårt förslag får vi ett system på plats som påskyndar den gröna omställningen inom flygtransporter, utan att ta ut en verkningslös straffskatt från resenärerna. I Norge diskuteras också att införa en kvotplikt för flyget från 2019.

Hur mycket förnybart skulle man behöva blanda i flygbränslet för att få en positiv klimateffekt?

Exakta kvoter för hur stor inblandningen ska vara måste självklart utredas. Men ju mer förnybart som blandas i dagens fossila flygbränsle, desto större klimatnytta. Faktum är att det räcker med eninblandning på mindre än fem procent för att uppnå samma klimatnytta som regeringen påstår att deras flygskatt innebär. Till samma kostnad som flygskatten kan klimateffekten bli mer än dubbelt så hög med vårt förslag och kosta betydligt mindre för resenärerna.

Hur mycket biobränsle används idag i flyget?

Andelen är fortfarande väldigt låg. Det beror på att det hittills finns få anläggningar som producerar biobränsle för flyget. I Sverige var andelen ca 0,3 % ifjol. Vår förhoppning är att vårt förslag även ska öka drivkrafterna att producera mer förnybart bränsle. Förslaget gynnar teknikutveckling och innovation och skapar gröna arbetstillfällen. En poäng med det kvotsystem vi vill införa är, utöver att det ger större klimatnytta till lägre kostnad, att det skapar en säker efterfrågan vilket driver fram investeringar i produktion. På så sätt skapas långsiktig omställning.

Räcker detta för att minska utsläppen från transportsektorn?

Vårt förslag påverkar de flyg som startar från svenska flygplatser. Genom en obligatorisk inblandning av förnybart kan Sverige visa ledarskap och vara föregångare. Det är också ytterligare ett steg mot Centerpartiets mål om att minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030.

Flyget är dock en global klimatfråga som vi måste jobba vidare med. Sverige måste vara en stark röst för att få till verkningsfulla, internationella styrmedel och initiativ för minskad klimatpåverkan från det internationella flyget.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.