Vinster i välfärden

Här hittar du de vanligaste frågorna om vinster i välfärden och Centerpartiets svar på dem.

sol-has-bg sol-light-text

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om hur vinsterna i välfärden ska stoppas. Förslaget innebär ett direkt stopp för vinster för privata välfärdsföretag. Modellen ska gälla för friskolor och företag inom omsorgen, alltså fristående skolor och förskolor, äldreboenden, assistansföretag och hemtjänst.

Överenskommelsen bygger på Ilmar Reepalus (S) förslag i betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” och slår fast ett tak på sju procent av det operativa kapitalet, plus statslåneräntan.

Vinstbegränsningen ska omfatta verksamhet som bedrivs enligt skollagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionsnedsatta. Regelverket ska inte gälla verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Privata vårdcentraler omfattas alltså inte av förslaget.

Frågor och svar om vinster i välfärden

Sju procent låter väl som en rimlig gräns. Det är väl inget vinstförbud?

Man ska inte låta sig luras av siffran på sju procent. Det är inte sju procent vanlig vinstmarginal. Det handlar inte om att välfärdsföretagen ska få behålla sju kronor av varje intjänad hundralapp.

Förslaget handlar om ett tak på sju procent av det ”operativa kapitalet”. Det innebär sju procent av det kapitalet som har investerats i lokaler, maskiner, fordon och andra investeringar. Eftersom välfärdsföretag, som är tjänsteföretag, inte har så stora investeringar av den typen så blir den verkliga tillåtna vinsten mycket mindre, så Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om hur vinsterna i välfärden ska stoppas. Förslaget innebär ett direkt stopp för vinster för privata välfärdsföretag. Modellen ska gälla för friskolor och företag inom omsorgen, alltså fristående skolor och förskolor, äldreboenden, assistansföretag och hemtjänst.

Överenskommelsen bygger på Ilmar Reepalus (S) förslag i betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” och slår fast ett tak på sju procent av det operativa kapitalet, plus statslåneräntan.

Vinstbegränsningen ska omfatta verksamhet som bedrivs enligt skollagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionsnedsatta. Regelverket ska inte gälla verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Privata vårdcentraler omfattas alltså inte av förslaget.

Så hur mycket får välfärdsföretagen göra i vinst med förslaget?

Det är olika beroende på företag. För till exempel Kunskapsskolan skulle marginalen sjunka från fyra procent till 0,2 procent, enligt ägarna. En sådan låg marginal skulle innebära att verksamheten inte kan drivas vidare. Man kan inte lägga undan till en buffert oförutsedda utgifter, det blir svårt att utveckla verksamheten och utrymmet för att bedriva en långsiktig verksamhet försvinner. Man tvingas helt enkelt lägga ned. Det finns fler exempel på vilken verklig marginal förslaget skulle ge. Många skulle inte kunna göra en enda krona i verklig vinst utan att bryta igenom regeringens vinsttak på sju procent.

Men kommer alla välfärdsföretag stänga om förslaget går igenom?

Hur många som tvingas stänga är svårt att säga, men väldigt många av de vinstdrivande verksamheterna får svårt att fortsätta.

Hur många verksamheter är hotade?

Det är oerhört många välfärdsföretag, men framför allt människor som riskerar att drabbas. I Sverige finns 4000 fristående skolor och förskolor med 340 000 barn och elever och 60 000 medarbetare. Det är 41 000 äldre som får hemtjänst av ett privat företag. 18 000 personer bor i privata äldreboenden. Dessutom har 65 procent av dem som har personlig assistans valt en privat utförare.

Men alla skandaler som tidningarna skriver om, där ägarna drar ned på kvaliteten och plockar ut stora vinster. Det är väl inte bra?

Först och främst ska man vara tydlig med att de allra flesta verksamheter, både kommunala och privata, är väldigt välskötta, med hårt arbetande personal som gör ett oerhört bra jobb. Sedan finns det verksamheter som missköts, där man brister i kvaliteten. Men dessa trista undantag finns både i kommunal och privat verksamhet. De privata exemplen brukar dock få mycket mer uppmärksamhet i medierna, för att kombinationen misskötsel och vinst är mer intressant att rapportera om, och för att vi har en debatt om privat välfärd i Sverige.

Men oavsett vem som driver verksamheten måste reglerna skärpas för att komma åt misskötsel i välfärden. Här har Centerpartiet gemensamt med de andra Allianspartierna lagt fram en rad förslag för att skärpa kontrollerna och höja kraven på kvalitet. Det är det debatten borde handla om, hur vi höjer kvaliteten, oavsett huvudman.

Är privata alternativ lika bra som offentliga?

Faktum är att privat drivna välfärdsföretag funkar minst lika bra som offentligt drivna. I flera mätningar visar de privata verksamheterna på bättre kvalitet än de offentligt styrda verksamheterna.

Alldeles nyligen kom till exempel Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i Sveriges äldreboenden. De privata alternativen uppvisar högre kvalitet än de kommunala på 18 av 27 områden. Samma sak med skolan. Elever på fristående skolor presterar minst lika bra som elever på kommunala skolor, om inte bättre.

Varför behövs det överhuvudtaget vinst i välfärden? Funkade det inte bra tidigare?

Att tillåta fler aktörer i välfärden och att låta folk själva välja har varit väldigt bra för Sverige. Valfriheten har inneburit att alla i Sverige, oavsett kontanter eller kontakter, kan välja till exempel skola. Det har också ökat tillgängligheten, inte minst för människor på landsbygden.

Konkurrensen, valfriheten och möjligheten till vinst - i kombination med hårda kvalitetskrav - gör att den som driver till exempel en friskola eller ett privat äldreboende måste leverera bra kvalitet för att behålla elever eller äldre. Om en förälder, en äldre eller en anhörig inte är nöjd, då riskerar ägaren att de väljer en annan aktör. Dålig kvalitet är ingen bra affär, men att leverera en bra välfärd är det.

Överskott är resultatet av att ett företag har nöjda kunder och bedriver verksamheten på ett bra sätt. Det är också en förutsättning för att företaget ska kunna utveckla verksamheten, anställa fler och skapa en buffert för framtiden. Vinst kan användas till återinvesteringar eller till att ersätta den eller de som investerat i företaget.

Kommer regeringens förslag att bli verklighet?

Det hoppas vi verkligen inte. Vi i Centerpartiet kommer göra allt vi kan för att stoppa förslaget och rösta nej i riksdagen. Tidigare har det funnits en majoritet mot förslaget, vilket tyder på att det inte blir verklighet, men det vet vi inte förrän förslaget har behandlats i riksdagen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.