Det satsas på trafiksäkerheten i Karlshamn

Mats Dahlbom (C), ordförande i tekniska nämnden och Jonas Johansson, projektledare, ser fram mot att få bygga om den andra etappen av Ronnebygatan i centrala Karlshamn.

Ombyggnaden av nästa etapp av Ronnebygatan i Karlshamn är på gång och ska enligt plan vara färdig innan sommaren i april-maj.

Mats Dahlbom (C), konstaterar att Ronnebyggatan - en av våra handelsgator i Karlshamn, är först på prioriteringlistan när det gäller att bygga om gång- och cykelvägar. Den är ett viktigt projekt för trafiksäkerheten. Gående och cyklister skall kunna vara trygga i gatumiljön medan biltrafiken skall ha fortsatt möjlighet att ta sig fram på gatan även om det är fortsatt viktigt att trafiken flyter i låg hastighet.

Tvåa på listan av prioriteringar är att anlägga belysning på Vislandabanan, en kilometerlång sträcka i Asarum, som startar vid kyrkan. Det tredje projektet är gång- och cykelvägen vid Saltsjöbaden, mellan Idrottsvägen och rökeriet.

Bilden är från artikel i BLT 25 januari 2018.