Riskerna med energidrycker till barn och unga är för stora

Centerpartisten Iman Omairat har lämnat in ett nämndsinitiativ i Utbildningsnämnden om att förbjuda energidryck på kommunens skolor.

Iman Omairat

Iman Omairat. 2.e vice ordförande i Utbildningsnämnden

 

- Jag är starkt engagerad i ungdomarnas välmående och deras liv. Som anställd inom kommunen har jag observerat att ungdomar ofta bär omkring på energidrycker. Säger Iman Omairat.

Det finns vetenskapliga studier som visar på olika biverkningar, vilket även framkommer i lokala undersökningar om levnadsvanor. Vi har oroande siffror som visar att många lider av sömnbrist och känner oro.

Vi bad ChatGPT sammanställa fördelar och risker med energidrycker för barn:

 

Vilka fördelar finns med energidrycker för barn och ungdomar?

För barn och ungdomar finns det mycket begränsad forskning som stöder fördelarna med energidrycker. Det är viktigt att notera att nackdelarna och riskerna med energidrycker ofta överväger eventuella fördelar. Det finns dock några potentiella fördelar att nämna:

1. Tillfällig energiökning: Energidrycker kan ge en kortvarig energiökning på grund av deras innehåll av koffein och socker. I vissa situationer, som intensiv fysisk aktivitet eller vid behov av ökad mental vakenhet, kan detta tillfälliga energitillskott vara fördelaktigt. Det kan hjälpa till att förbättra uthållighet och prestation under korta perioder.

2. Förbättrad mental vakenhet och fokus: Koffein, i måttliga mängder, kan ha en uppiggande effekt och förbättra kognitiva funktioner som uppmärksamhet och koncentration. I vissa fall kan energidrycker hjälpa till att öka vakenhet och fokus under studier eller andra situationer som kräver mental skärpa. Det är dock viktigt att notera att överkonsumtion av koffein kan leda till oönskade biverkningar.

3. Motivation och stämning: Vissa ungdomar kan uppleva en känsla av ökad motivation eller förbättrad stämning efter att ha konsumerat energidrycker. Detta kan bero på de psykologiska effekterna av koffein och socker. Det är viktigt att vara medveten om att dessa effekter är temporära och kan vara förenade med risker och negativa konsekvenser.

Det är dock viktigt att betona att de potentiella fördelarna med energidrycker kan uppnås på ett hälsosammare sätt. Till exempel kan en balanserad kost, regelbunden motion och tillräckligt med sömn ge långsiktig och hållbar energi, förbättrad kognitiv funktion och en positiv stämning utan de negativa effekterna och riskerna som är förknippade med energidrycker.

Föräldrar och vårdnadshavare bör vara medvetna om att rekommendationer och riktlinjer oftast avråder från energidrycker för barn och ungdomar på grund av de potentiella riskerna. Det är viktigt att göra informerade och hälsosamma val när det gäller barns kost och välbefinnande. Rådgör alltid med en läkare eller annan vårdpersonal för individuell vägledning och råd baserat på barnets specifika behov och hälsotillstånd.

Vilka risker innebär energidrycker för barn och ungdomar?

Energidrycker kan innebära flera risker för barn och ungdomar på grund av deras höga innehåll av koffein, socker och andra stimulerande ämnen. Här är några av de vanligaste riskerna att beakta:

1. Överdriven koffeinkonsumtion: Energidrycker innehåller vanligtvis höga halter av koffein, och barn och ungdomar är mer känsliga för dess effekter än vuxna. Överkonsumtion av koffein kan leda till sömnstörningar, ångest, irritabilitet, hjärtklappning, högt blodtryck, magbesvär och huvudvärk.

2. Negativa effekter på hjärthälsan: Det höga innehållet av koffein och andra stimulerande ämnen i energidrycker kan överbelasta hjärtat och öka risken för hjärt-kärlproblem hos barn och ungdomar. Detta kan inkludera oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck och ökad risk för hjärtinfarkt.

3. Sömnstörningar och trötthet: Koffein i energidrycker kan störa barns naturliga sömncykel och leda till sömnsvårigheter. Det kan leda till sömnbrist, trötthet på dagen och påverka deras koncentrationsförmåga, inlärning och skolprestationer.

4. Biverkningar och negativa interaktioner: Andra stimulerande ämnen i energidrycker, såsom guarana eller taurin, kan ha biverkningar och negativa interaktioner med kroppen. Det är viktigt att vara medveten om att dessa ämnen kan påverka barns hälsa och reaktioner på olika sätt, och det finns en begränsad forskning om deras säkerhet för barn.

5. Ökad risk för beteendeproblem: Höga nivåer av koffein och andra stimulerande ämnen i energidrycker kan förvärra beteendeproblem hos barn och ungdomar, såsom hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter. Det kan även öka risken för överdriven konsumtion av socker och leda till en ogynnsam diet.

Det är viktigt att föräldrar och vårdnadshavare är medvetna om dessa risker och att begränsa eller undvika energidrycker för barn och ungdomar. Det är alltid bäst att främja en hälsosam livsstil med en balanserad kost, regelbunden motion, tillräckligt med sömn och god hydrering för att stödja barnens välbefinnande. Rådgör alltid med en läkare eller annan vårdpersonal vid oro eller frågor om barns konsumtion av energidrycker.