C-årsstämma med sikte på riksdagsmandat!

Per-Ivar Johansson, Eva-Britt Brunsmo och Lars Karlsson, kandidater i Region & landstingsvalet för Centerpartiet i Blekinge, berättar om sina hjärtefrågor i valet på tema "Nära vård".

Lördagen 14 april höll Centerpartiet i Blekinge årsstämma på Kulturcentrum i Blekinge med ett 100 tal åhörare och ombud.

Vid stämman redovisades distriktets valplanering med sikte på att återta ett riksdagsmandat och att nå fler mandat i kommuner och landsting. Med de opinionssiffror som nu redovisas finns riksdagsmandatet inom räckhåll men varje röst kommer att bli viktig. Centerpartiets valfrågor kommer att handla om att stoppa den regionala och sociala klyvningen, grön tillväxt samt trygghet i hela länet med nära sjukvård och närvarande polis.

"Karlshamnsbänken"?

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin var på plats med fokus på trygghetsfrågor. Utvecklingen går åt rätt håll men det gäller inte överallt och alla. –”Vi ser en klyvning där trygga områden blir tryggare medans otrygga områden blir allt mer otrygga” menade Johan. Inom tre områden går det dock åt fel håll. Det gäller sexualbrott, gängkriminalitet och bedrägeri. När det gäller sexualbrott förklarar ändrad lagstiftning och ändrad medvetenhet en del men inte allt. Risken att hamna i kriminalitet är 12 gånger större för den som misslyckats med skolgången. Fler förebyggande insatser skulle på sikt spara stora pengar för samhället enligt Johan Hedin. Intresset för det rättspolitiska området var stort vilket också återspeglade sig genom ett stort antal frågor från åhörarna.

En trygghetsfråga från Karlshamn?