Vi vill se en andelsägd solcells park på gamla Hunnemara deponin

Under Karlshamns Centerkrets årsmöte den 10 mars beslutade man att ställa sig bakom ett förslag till en andels-ägd solcells park på gamla Hunnemara-deponin.

Centerpartiet i Karlshamn ser att elförsörjningen i vårt närområde är en kritisk fråga. Vi har alldeles för lite produktions kapacitet, i förhållande till behovet av el i vår region. Vi som kommun kan vara med och utveckla möjligheter i vårt närområde, vi som kommun äger även en hel del mark med lågt alternativvärde. Centerpartiet ser helst att man undviker att bygga solcells parker på brukningsvärd åkermark.

Gamla Hunnemara deponin öster om Karlshamn är ett område som vi ser som en självklar plats för en ny sol-el park. I dag bedrivs det fotbolls aktiviteter på ytan – denna verksamhet vill vi flytta till Vägga IP med utbyggnad av nya fotbollsytor och fullvärdig belysta gräsplaner.

Solcells parken skall byggas efter att vi har miljö säkrat Hunnemara deponin, och vår vilja är att utveckla konceptet med andelsköp av sol-elproduktionen från denna anläggning. Moderna Solpaneler har en beräknad livslängd på 25-30 år och på en yta av 10 000 kvadratmeter solpaneler kan man producera ca 1 600 000kwh på ett år. Solenergi löser kanske inte hela energiförsörjningen men är ett effektivt komplement till övrig elproduktion – under stora delar av året.

Centerpartiet i Karlshamns Kommun