Vilken mat stoppar kommunen i våra barn?

För ett par veckor sedan fick jag tidningen LAND i handen. Där redogjordes för en enkät som skickats till 290 kommuner, varav 224 kommuner svarade.
Kommunerna fick svara på tre frågor.

  1. Hur många procent av den mat ni serverar har svenskt ursprung?
  2. Arbetar ni aktivt för att byta ut råvaror mot svenska alternativ?
  3. Har er kommun en strategi gällande svensk mat?

Det skiljer sig lite åt hur de svarar, beroende på digitalt stöd, en del svarar i kronor, andra i procent. Vissa skiljer inte på ursprung och tillverkningsland.

Karlshamn svarade 42 % på fråga ett. (Max är ca 80 %, eftersom allt inte finns i Sverige.)

På fråga två och tre svarade Karlshamns kommun nej.

Karlshamn hamnade på sjunde plats från botten. Andra kommuner i botten, svarade ja på fråga två och tre. Hos dem finns åtminstone en vilja till förändring. Karlshamn har för flera år sedan antagit en motion, om att upphandla efter svenska kvalitets- miljö- och djurskyddsregler.
I sommar väntas ett nytt lagförslag i LOU, så att miljö, klimat, hälsa och djuromsorg ska beaktas i stället för bör.

2014 - 2018 låg ansvaret för kosten hos Tekniska Nämnden. Då fick vi i kommunledningen kännedom om vad som var på gång och kunde påverka. 2018 - 2022 lades kostfrågorna under KS. Våra ledamöter i KS den perioden, säger att mat och kostfrågor inte diskuterats en enda gång. Frågorna tycks ligga kvar där under nya styret.

Kan Bjurholm i det inre av Norrland, uppnå 80 % svensk kost, bör väl vi i vår kommun i södra Sverige med bra odlingsbetingelser nå det målet om viljan finns.
Särskilt i tider med krig och en orolig livsmedelsmarknad, bör vi hjälpa till med att öka vår försörjningsförmåga på livsmedel. Det kan offentlig sektor göra genom att köpa svenska produkter. Efterfrågan driver upp produktionen och skapar nya jobb.

Följande interpellation är ställt till Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gärdebring:

Vad tänker du som kommunstyrelsens ordförande göra för att rätta till de här förhållandena i vår kommun?
Alltså fråga 1-3 ovan,
samt hur tänker du uppmuntra utvecklingen av miljövänlig lokal livsmedelsproduktion?

Gertrud Ivarsson KF-ledamot för

Centerpartiet i Karlshamn