Olofström
Centerpartiet lokalt

Centerpartiet i Olofström - Kretsstyrelse

 

Ordf. Rolf Jönsson

rolf.jonsson@hotmail.com

Vice ordf. Andreas Brovall

andreas@brovall.se

Sekr. Maj Lindström

maj.ingrid@gmail.com

Kassör Anders Svensson

anders.s.svensson@oktv.se