Föredragskväll med CK Kyrkhult

Kyrkhults Centerkvinnor inbjuder till föredragskväll.

Onsdag den 18 oktober kl.18.00 i Kyrkhults församlingshem.

Karin Nordvall föreläser om Kvinnohälsovård.

Medlemmar och övriga intresserade är välkomna!