Med fokus på fiskerinäringen - Kristina Yngwe besöker Sölvesborg den 6 november

Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet samt vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, förlägger en heldag i Blekinge för att lära mer om fiskenäringens förutsättningar.

Programmet spänner över hela länet men börjar i Sölvesborg 09.00 hos Nordqvists Fiskexport Eft AB. Därefter, ca 11:00, blir det möte i Nogersund och ”Vita Huset” dit berörda fiskare och andra intressenter är inbjudna.12.30 är det dags för lunch på "Sölvesborgs Restaurang och Pizzeria" med representanter från pälsnäringen, bl.a. Johan Dahlén, vd på Svensk mink och därefter går resan österut för träff med länsstyrelsen och flera representanter för fiskenäringen!

Vi hoppas att Kristina Yngwe får en mycket intressant förmiddag i Sölvesborg och hälsar övriga intresserade välkomna 11:00 till "Vita huset" i Nogersund!