Kvalitet, småskalighet och strålande sol mötte Kristina Yngwe!

Minst lika solig var Karl Beckman vd för Nordqvist Fiskexport efterträdare AB, som med stort engagemang visade Kristina Yngwe och några av länets fiskeintresserade politiker runt i företagets produktion!

Företaget Nordqvists har varit aktivt sedan 1876 då fiskaren Per Olsson inte bara fiskade själv utan också började köpa upp fisk av sina kollegor för att sälja vidare. Nu har företaget nyligen ombildats efter en konkurs tidigare i år och visar återigen god livskraft med tydliga strategier och målsättningar för framtiden. Man satsar på kvalitet och flexibel produktion som snabbt kan ställas om beroende på råvarupriser för bästa lönsamhet. Kanske detta är en nyckel till god lönsamhet i den småskaliga livsmedelsproduktionen där trenden annars tycks vara allt större enheter?

Innan vi fick komma in i lokalerna fick vi en rejäl introduktion i vikten av livsmedelshygien. Omklädda, ordentligt tvättade och descinficerade kunde vi sedan ta del av en mycket välskött produktion som växlade mellan automatisering och rent hantverk beroende på uppgift. Att jobba inom fiskindustrin är långt ifrån enahanda och kräver en hel del hantverkskunnande. Under rundvandringen kunde vi bland annat studera hur sillen paketerades och laxens väg från rå fisk till de gravade och portionsförpackade skivorna vi hittar i butiken.

För oss som Centerpartister är det alltid positivt med närodlat eller som i detta fall en småskalig, flexibel livsmedelsproduktion med hög kvalitet men, frågan är om inte den här typen av företag har ett minst lika stort värde för bygden ur ett socioekonomiskt perspektiv? Vad hade den här delen av Sölvesborg varit utan sitt diversifierade näringsliv med fiske, livsmedelsindustrier och andra småföretag? Ett viktigt medskick som nu Kristina Yngwe tar med sig till arbetet i riksdagen och jordbruksutskottet!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.