Minskat regelkrångel är vad företagen önskar sig!

Oavsett företaget inriktning eller storlek så tycks företagarna vara eniga om att det är krångligt att bedriva företag idag. Särskilt om det handlar om livsmedelsproduktion eller de gröna och blå näringarna! Idag var Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet på plats för att lära mer om fiske och fiskeindustrins förutsättningar!

VD:n för Nordqvist Fiskexport efterträdare AB, Karl Beckman berättade hur de när företaget såldes till nya ägare tvingades förnya 50-talet tillstånd!! Att vara fiskare är inte så värst mycket enklare och fisket är nog en av de mest reglerade verksamheterna vi har idag.

Många fiskare är kritiska till att regeringen beslutar om lokala fiskestopp av exempelvis ål eller lax utan att arbeta för globala lösningar för ett hållbart fiske. Kristina Yngwe (C) håller med om att detta ger en svag påverkan på fisket i stort och dessutom har en negativ påverkan på det lokala fisket där nuvarande ålfiske idag bedöms som hållbart. Licenser för ålfiske kan idag inte överföras till yngre generationer eller säljas vilket innebär att ålfisket beräknas försvinna inom ett fåtal år. Ulf Svensson (C) menar att Sverige inte ska agera förebild genom förbud och Kristina instämmer och menar att vi istället bör vara en förebild genom att visa hur vi kan bedriva ett hållbart fiske.

Ännu en problematik är den ökade förekomsten av säl och skarv. Sälarna idag har blivit väldigt tama och tar till och med fisken direkt ur näten då fiskaren tar upp sina nät. Kristina menar att vi kan behöva aktivt förvaltning av sälbeståndet med en hållbar jakt som säkerställer både en livskraftig sälstam och ett hållbart kustfiske. Även skarven plockar ansenliga mängder fisk och bör också minskas genom hållbar jakt.

Även den hårda kontrollen av fångsterna diskuteras. Kristina prövar ett förslag att använda kameraövervakning för att underlätta kontroller och besiktning av fiskefångster men möttes av skeptiska miner. Generellt anser de lokala fiskarna att de har "koll på läget" och själva vet vilket bestånd som är hotat och hur mycket som är hållbart att ta.

Avslutningsvis på kajen i Nogersund kan vi konstatera att det är ett stort problem att fiskets regelverk sätts efter det större, industriella fisket utan lokala anpassningar för det småskaliga fiske som idag bedrivs längs Blekinges kuster. Vi önskar nu Kristina lycka till i arbetet med att skapa ett bättre regelverk som går att anpassa till det småskaliga fisket!