Årsmöte med fokus på valarbete och förutsättningar för dagens skogsägare

Ysane-Gammalstorps Centerpartiavdelning har haft årsmöte i Ysane församlingshem. Inbjuden var distriktsordförande Magnus Larsson som tillsammans med Gunilla Gustavsson, politisk sekreterare, gick igenom distriktets valstrategi och hur samverkan ska ske med kretsar och avdelningar.

Valberedningens förslag till avdelningsstyrelse fick följande utseende: till ordförande valdes Ulf Svensson, kassör blev Nils-Rune Jansson, sekreterare Pär Milton, övriga ; Börje Thuresson, Jörgen Olsson, Eva Johansson samt Ali Kader.

Avdelningen har under 2017 haft 39 medlemmar. Ekonomisk berättelse och revisors berättelse godkänns av årsmötet. Under 2017 har avdelningen i stort sett följt kretsens verksamhetsplan. 2018 år verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för 2017 läses upp och godkänns. 

Avdelningen beslutade att anta ett uttalande om hur den enskilde skogsägaren drabbas av regeringens förslag om olika organisationer ska lägga sig hur skogsfastigheterna ska drivas och skötas.