Kollektivtrafik för flera!

För att ge flera valmöjligheten att åka kollektivt krävs det hållplatser! Därför lägger Centerpartiet i Sölvesborg genom Ulf Svensson ett förslag på ett nytt tågstopp i Sandbäck.

Motion ställd till Sölvesborgs kommunfullmäktige.

Centerpartiet i Sölvesborg ser det positiva med en möjlighet att allt fler får ta del av den satsning som Region Blekinge och kommunen gör så att allt fler kan åka kollektivt.

Att tågtrafik även skulle stanna i Sandbäck skulle ge ett vidare lyft för kollektivtrafiken i kommunen. Pågatåg trafikerar kustbanan och ett stopp här skulle ge de norra kommundelarna en viktig länk när det gäller att förflytta sig utan bil och landsbygdperspektivet skulle förstärkas ytterligare. Boenden skulle bli mera attraktivare av en möjlighet att kunna pendla ifrån några mindre orter och byar i de norra kommundelarna.

Jag vill att:

Sölvesborgs kommun tar kontakt med Trafikverket/Region Blekinge för att undersöka om det kan bli tågstopp för persontågen i Sandbäck.

Norje 2017-08-21

Ulf Svensson, Centerpartriet