Övervakning av Skateboardsparken

Skateboardparken i Sölvesborg, centralt placerad i Järnvägsparken vid stationen, är mycket populär bland ortens ungdomar men har tyvärr också ett bra läge för ett annat klientel bestående av personer som sysslar med droghandel. Centerpartiet i Sölvesborg föreslår därför uppsättning av övervakningskameror i anslutning till Skateboardparken.

Till Sölvesborgs kommunfullmäktige.

Motion angående att sätta upp övervakningskameror i Skatebordparken.

Att Skateboardparken är ett tillhåll för handel av olika former av droger är ingen nyhet. Folk kommer b.la. från tåg-busstationen och byter pengar och droger i Skateboardparken. Polisen arbetar på olika sätt med detta. Centerpartiet ser i förlängningen att få med personer på bild som sysslar med droghandel kan underlätta för det polisiära arbetet. Att sätta upp övervakningskameror skulle få en bredare bild över vad som sker med droghandeln samt även få en preventiv verkan på detta. Flera studier visar på en större uppklarningseffekt med kameror och även Brottsförebyggande rådet (Brå) är positiva till övervakningskameror.

Centerpartiet vill:

  • att övervakningskameror placeras ut i Skatebordparken.