Sölvesborg
Centerpartiet lokalt

Ökat skydd för visselblåsare

Centerpartiet i Sölvesborg lämnar nu en angelägen motion till Sölvesborgs kommunfullmäktige angående skydd för visselblåsare inom kommunen.

Motion till Sölvesborgs kommunfullmäktige.

Centerpartiet vill upprätta en nyckelroll för visselblåsaren och de tjänstemän som ser att det förekommer felaktigheter eller korruption inom den kommunala verksamheten. Det får inte hända att den som blir visselblåsare drabbas av reprimander eller pekas ut som rättshaverist då situationen försöker tystas ner.

I första hand ska den kommunanställde vara lojal mot skattebetalarna men i många fall är den grundlagsskyddade meddelarfriheten satt på undantag då man inte vågar säga sanningen. Därför behöver den gällande meddelarfriheten förstärka all offentlig personals möjlighet att lättare visa civilkurage. Kommunen bör alltid ska skydda sina visselblåsare och införa ett sanktionssystem för brott mot meddelarfriheten.

För att slå vakt om den offentliga tjänstemannens etos-etik bör kommunen också tydligt markera skillnaden mellan privat och offentlig verksamhet gällande meddelarfriheten för all sin offentliga personal.

Centerpartiet vill:

att Sölvesborgs kommun utreder att införa ett sanktionssystem där meddelarfriheten går i första hand och med det ska finnas ett system för visselblåsare.

Sölvesborg 2018-09-04.

Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg.