Återremiss angående SBKF

På senaste kommunfullmäktige den 3 februari fick Centerpartiet igenom en återremiss (ärendet går tillbaka till kommunstyrelsen då man anser att det inte är tillräckligt genomarbetat) i ärende 19 där. Samstyret vill lägga ner SBKF (Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund). Vi i Centerpartiet såg att det saknades en ekonomisk kalkyl om vad det kostar samt en konsekvensanalys. Dessutom jobbar det c:a 350 personer där och hur har man från kommunens styrande tänkt här? Centern fick med sig de övriga oppositionspartierna, S, L samt V.