Äldreboende i Norje

Ulf Svensson (C) vill se ett äldreboende i kommunens norra delar. - Människor bör få en chans att bo kvar på bygden när de inte orkar bo kvar i eget boende, menar gruppledaren.

Ulf Svensson (C) vill se ett äldreboende i kommunens norra delar. - Människor bör få en chans att bo kvar på bygden när de inte orkar bo kvar i eget boende, menar gruppledaren.

I en motion till fullmäktige vill gruppledare Ulf Svensson (C) att kommunen undersöker möjligheterna att bygga ett äldreboende i Norje.
- Jag skickade in en för ett fyra fem år sedan, men då var det ett annat styre, säger Ulf Svensson som vill väcka frågan på nytt.
Han anser att kommuninvånare i de norra delarna bör få en chans att bo kvar på bygden en större del av livet om de så önskar. I nuläget finns de närmsta alternativen i Mjällby eller närmre de centrala delarna av Sölvesborg.
- Det vore bra om möjligheten fanns, sedan är jag inte heller främmande för att andra äldre skulle kunna bo där.
En form av seniorboende, trygghetsboende eller liknande efterfrågas och Svensson framhåller att det finns mark, på Ärtvägen, att uppföra exempelvis ett antal marklägenheter.
- Där är framdragen el och vatten, konstaterar Ulf Svensson som menar att det är fritt fram för ett eventuellt bygge.
Hur stor tror du att behovet är?
- Sist jag skickade in en motion så gjorde jag en enkät som många skrev på. Det har jag inte gjort denna gång men folk har ju blivit äldre nu och behovet är förmodligen ännu större, menar Svensson.