Anmodan till Trafikverket

I Norje mellan Norje Havsbad och ett skogsparti intill väg 508 finns en gång-cykelväg och permobilväg. Byns skolbarn hoppar även på bussen här på väg till skolan. Många är det som går och cyklar här. Då det saknas belysning här finns det personer som efter mörkrets inbrott drar sig för att färdas här. Det finns även handikappade personer i byn som då de färdas i sina permobiler här behöver belysning och även andra som upplever en otrygghet när det är mörkt. Därför behövs belysning här.
Jag vill att:
Trafikverket ser till att det blir belysning på den aktuella sträckan.
Ulf Svensson, Gruppledare i Centerpartiet Sölvesborg