Hållbart fiske på briggen Tre Kronor

Centerpartiet i Sölvesborg lyfter de viktiga frågorna som handlar om Östersjöns miljö och hur vi ska kunna bedriva ett hållbart fiske där" under besöket av briggen "Tre Kronor.

”Med de regler som nu fisket står inför och som kommer från regeringen så föreligger det en risk att vi i en inte alltför avlägsen framtid kommer att stå utan sill i våra vatten.”

Ulf Svensson, centerpartiet

Från olika håll har det tryckts på att trålgränsen måste ut för att rädda bestånden av sill-strömming. Denna gräns ska gälla från Kalmar och norrut. Men södra Östersjön och Hanöbukten där Blekingekusten ingår, här kommer inte trålgränsen flyttas ut enligt förslaget. Här blir det fortsatt trålfiske från 4 nautiska mil.

Denna havsfiskeplan har Havs- och vattenmyndigheten varit med och tagit fram och utformat. EU-kommisionen lär inte protestera då 4 nautiska mil är framförhandlat av finska, danska och svenska myndigheter. Det finns en uppenbar risk att de trålare som fiskat i de områden som nu kommer att få en utflyttad trålgräns kommer att fiska utanför Blekingekusten och i Hanöbukten.

Med de regler som nu fisket står inför och som kommer från regeringen så föreligger det en risk att vi i en inte alltför avlägsen framtid kommer att stå utan sill i våra vatten. Vårt närområde står inför stora utmaningar och de få trålare som finns i Blekinge kommer att få en betydligt större konkurrens från andra trålare bland annat Västkusten. Det optimala hade varit att bara tillåta fiske med passiva redskap och låtit bestånden hämtat sig under några år och efter det se vad som hänt och hur man ska göra. Att bedriva industrifiske här utanför vår kust är inte bara av godo. Det kommer att bli en stenhård konkurrens om sillbestånden.

Ska vi över huvud taget ha fisk här i vårt närområde så behöver vi ett aktivare EU som ser till att reglerna gäller överallt och inte bara i vissa områden. Varför fick den utvidgade trålgränsen så bra gehör norr om Kalmar? Då ska vi veta att Hanöbukten och Blekingekusten är ett känsligt område och tål absolut inte överfiske.

Centerpartiet arbetar med att 12 nautiska mil ska gälla även i Hanöbukten. Men det finns även andra hänsyn att ta. Vad avser miljöarbetet så behövs det ett långtgående samarbete med de andra länderna kring fiske och även miljöarbete. Hur ser det ut i Finska viken med havsmiljön?

Att vi gör ett bra miljöarbete här hjälper inte så mycket om de andra länderna inte är med på skutan. Sammanfattningsvis får vi inte vara för fega att ställa krav på miljö och våra strukturer för fisket hur vi ska komma att fiska.

Ska även kommande generationer kunna fiska och bada i vårt innanhav kan vi inte vara ointresserade! Vi i Centerpartiet ser möjligheterna att även i framtiden kunna fiska i vårt Östersjön!

Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg