Det ska vara lugn och ro i skolan!

Vikten av att ha resurser för att kunna bilda små grupper ute på enheterna-skolorna så att alla kan tillgodogöra sig undervisningen tycker vi i Sölvesborgs Centerpartikrets är mycket viktigt. Detta gäller både de starka och de svaga eleverna. 

Ska detta kunna fungera måste medel tillföras för att anställa resurspersonal och assistenseter i skolan. Detta skulle frigöra tid för lärarna så att de kan använda sin tid åt deras huvuduppgifterna, att planera och undervisa. Det skulle också stärka pedagogernas ledarskap som är av stor vikt för att eleverna ska uppnå sina mål.

En annan viktig del är att skapa relationer med sina elever då bristfälliga relationer många gånger är orsak till bråk och oro i klassrummen. Vuxenbilden är mycket viktig och en tydlig struktur i klassrummen vad avser ledarskap och lärande är av stor betydelse. Både de duktiga och de svaga eleverna blir förlorare om inte deras olika behov uppmärksammas.

Alla är i stort sett överens om att den ökade skolsegregationen är ett stort samhällsproblem och kan få ödesdigra följder för eleverna.

Iréne Eliasson & Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg