Grön tillväxt

Närodlad politik beskriver också vår syn på var jobben skapas och vikten av ett starkt näringsliv i hela vår kommun. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela Sölvesborg är varandras förutsättning och vi har en rad förslag för att åstadkomma en grönare tillväxt.

Det kustnära fisket i Östersjön måste ges en chans att överleva

Ökningen av säl och skarv i Östersjön är ett allvarligt hot mot både förekomsten av fisk och våra fiskares överlevnad. Enbart skarvens konsumtion av ål är av samma storleksordning som fiskets fångster. Sälen äter inte enbart upp fisken utan gör även stor skada på fiskarnas dyrbara utrustning. Dessutom är problemet med sälmask allt allvarligare. Sälmasken förekommer inte bara i större utsträckning på torsken utan drabba även våra övriga fiskarter i Östersjön.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Tillåta betydligt utökad skyddsjakt på säl och skarv.

Försäljning av fiskekvoter köps idag upp av allt större fiskeföretag. VI måste se till att fiskekvoter kan överlåtas inom familjen alternativ att det ska finnas förköpsrätt för våra befintliga fiskare i Sölvesborg. En farhåga vid införandet av individuella kvoter är att det småskaliga fisket kommer att sälja sina kvoter till större och effektivare fartyg, vilket i sin tur kan leda till att många kustsamhällen förlorar sitt lokala fiske. Utan regleringar kan detta mycket väl hända. Därför är det vanligt att införa begränsningar för handeln med kvoter, där storskaligt fiske inte får lov att köpa ut det småskaliga. Det småskaliga fisket kan då antingen ha ett eget kvotsystem, eller förvaltas på annat sätt.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Rädda fiskekvoter för det kustnära fisket

Minknäringen

Minknäringen inom Sölvesborgs kommun uppfyller idag världens mest ambitiösa djurskyddsregler. Om minknäringen tvingas lägga ner innebär det enbart att minknäringen kommer att öka i andra länder där man inte alls tar hänsyn till en god djurhållning.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Värna om en miljövänlig minknäring med god djurhållning

Tillståndsprövningar måste förenklas för miljövänliga medel

Det kommer att ställas allt större krav på olika näringsidkare (lantbruk, livsmedel, fiskeindustri, stärkelseproduktion, kycklingindustri med flera) på att använda miljövänliga medel. Medvetenheten om detta är redan idag väldigt stor vilket vi inom centern värdesätter väldigt högt.

Men nya krav kommer, bl. a. kommer nya vattenskyddsområden att behöva införas inom kommunen för att skydda vårt framtida vatten.

Därför måste dem olika tillståndsprövningar som kommer att krävas av miljöförbundet och andra att öka den administrativa belastningen för våra näringsidkare.

Vi inom centern ska kämpa för att dessa tillståndsprövningar som bl.a. skapas av Miljöförbundet ska förenklas så att det är enkelt att arbeta med och att det ges goda vägledningar om vilket medel som är lämpligast att använda för diverse ändamål.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Arbeta för förenklade tillståndsprövningar
  • Göra det lätt att göra rätt genom bra vägledning till bästa miljöval

Minskat regelkrångel för företag

Det är viktigt att reglerna för företagare blir enklare så att tiden kan användas till att skapa jobb i ställe för att fylla i blanketter. Även på kommunal nivå kan förenklingar göras vad gäller bl.a. bygglov, anställningar och miljöansökningar. Minskat regelkrångel kan exempelvis innebära att fler vågar starta företag så att vi få ännu mera närproducerade produkter.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Minska regelkrånglet

Relaterade nyheter