Trygghet

Ett brott eller en kränkning som aldrig inträffar drabbar vare sig offer, samhälle eller gärningsman. Därför är det brottsförebyggande arbetet så viktigt. Du ska inte behöva vara rädd för att drabbas av brott hemma, när du går och handlar, går till skolan eller jobbet eller lämnar barnen på förskolan.

Skolan

Centerpartiet vill ha nolltolerans mot kränkningar i hela samhället med start i skolorna. I skolan måste alla elever få känna sig trygga och det är viktigt att skolpersonalen föregår med goda exempel genom att direkt agera mot kränkningar. Centerpartiet vill därför att det införs skolvärdar för att bidra till en tryggare skola.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Införa skolvärdar för en tryggare skola

Nolltolerans

Även för grövre brott som rån och stölder är nolltolerans mot mindre förseelser viktiga för att fånga upp de som begår dessa brott i ett tidigt skede. New York-modellen visar att det går att få ner brottsligheteten med mera samarbete, högre löner till polisen, bättre samarbete mellan myndigheter m.m. Att bekämpa vardagliga ordningsstörningar hjälper även till i kampen mot grövre brottslighet och Centerpartiet vill att även kommuninvånarna kan ta del av detta framgångsrika sätt att bekämpa brottslighet.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Införa nolltolerans mot ordningsstörningar

Planera för trygghet

Där det finns en känd brottslighet visar forskning att övervakningskameror har en god effekt för att klara av brott som begåtts. Det behöver även läggas mera kraft på hur vi ska utforma kommunen med belysning och planering för att skapa färre tillfällen att begå brott. Kommunens översiktsplan-detaljplan kan ta hänsyn till detta.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Införa övervakningskameror på strategiska platser
  • Betona trygghetsfaktorer i samhällsplaneringen

Relaterade nyheter