Sölvesborg
Centerpartiet lokalt

Det är organisationen som gör jobbet!

Centerpartiet i Sölvesborg är uppdelat i geografiskt knutna avdelningar som tillsammans utgör Sölvesborgs Centerkrets. Varje avdelning har en styrelse och kretsen styrs av kretsstyrelsen som i sin tur kallar till stämmor 2 gånger per år för övergripande beslut rörande oganisationen. En närodlad politik där medlemmarna har stort inflytande! På denna sida hittar du vår lokala organisation. Klicka dig vidare i högerkolumnen.