Det är organisationen som gör jobbet!

Centerpartiet i Sölvesborg är uppdelat i geografiskt knutna avdelningar som tillsammans utgör Sölvesborgs Centerkrets. Varje avdelning har en styrelse och kretsen styrs av kretsstyrelsen som i sin tur kallar till stämmor 2 gånger per år för övergripande beslut rörande oganisationen. En närodlad politik där medlemmarna har stort inflytande! På denna sida hittar du vår lokala organisation. Klicka dig vidare i högerkolumnen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.