Centerpartiet i Sydost träffas för bättre infrastruktur

Under fredagen träffades Centerpartister från Växjö, Kalmar, Karlskrona, Älmhult och region Blekinge i Emmaboda för att diskutera infrastruktur Medverkade gjorde Anders Borgehed mfl från Sydsvenska Handelskammaren, Trafikutskottets ordförande Ulrica Heije (C) liksom utskottets tidigare ordförande Anders Åkesson (C).

Det är oerhört angeläget med en kraftsamling kring infrastruktur i Sydost. Sydostlänen har fått betydligt lägre infrastruktursatsningar per invånare än Sverigesnittet.

Större arbetsmarknadsregioner ger förutsättningar för jobb och tillväxt. Bra och snabb infrastruktur är en förutsättning. Även elinfrastrukturen behöver hänga med och förstärkas.

Från Karlskrona och Blekinges sida lyfte vi särskilt fram hur viktigt det är att Ronneby flygplats blir kvar i det statliga basutbudet.

På plats var Magnus Larsson(C) distriktsorföradnde och Kevin Ny(C) gruppledare Region Blekinge.