CIS
Centerpartiet lokalt

Stöd till CSO i Belarus (Vitryssland)

De politiska förhållandena i Belarus präglas av president Alexander Lukasjenkos auktoritära maktutövande vilket gör att landet betraktas som Europas sista diktatur. Landet blev självständigt från Sovjetunionen 1991 och Lukasjenko valdes till president 1994. Efter ett inledande skede med relativ demokrati har det skett en stark negativ utveckling mot enpartistyre. Såväl presidentval som parlamentsval har hållits flera gånger men dessa har präglats av utbrett valfusk och därför vet man inte så mycket om presidentens verkliga folkliga stöd.

Situationen vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet har gradvis försämrats under åren, men en radikal försämring inom dessa områden skedde efter presidentvalen 2010 med hårda repressalier mot oppositionella och aktivister från civilsamhället som följd. Rättsäkerheten är starkt kringskuren vilket effektivt bromsar möjligheterna till en välbehövlig förändring mot större frihet och verklig demokrati.

Vad gör CIS?

CIS har i flera år arbetat med en civilrättsorganisation i Vitryssland som bland annat har till syfte att främja medborgerliga rättigheter i landet. På grund av det politiska läget i landet är detta arbete svårt och farligt.

CIS verksamhet syftar främst till att upprätthålla samarbetspartners engagemang för demokrati. Aktiviteter inkluderar deltagande i internationella nätverk samt stärkande av organisationens påverkansarbete, internetbaserad aktivism, och utveckling av politiska program. Givet den politiska kontexten i Belarus är aktivism genom sociala medier ett viktigt instrument för politiskt påverkansarbete som ofta leder till stort mediagenomslag. Insatserna kommer att möjliggöra fortsatt opinionsbildning genom dessa kanaler.