Även i tuffa tider måste förvaltningens arbete fortgå

Idag skriver Camilla Andersson Sparring, ordförande i Omvårdnadsförvaltningen tillsammans med Moderaternas förste vice ordförande Vanja Ottervall, en debattartikel i Dalarnas Tidningar angående beslutet att lägga ut ett äldreboende på entreprenad. De passar också på att tacka för det fantastiska jobb som förvaltningens personal gör i dessa tider.

Debattartikeln är ett svar på en tidigare artikel där Socialdemokraterna anklagade Falualliansen för att "sälja ut" komunens verksamheter. De gjorde också en referens till den pågående Coronaepidemin och menade att allt måste fokuseras på viruset nu.

"Vi måste fatta beslut för att dels klara ekonomin, men vi i Falu Alliansen anser också att konkurrens är något bra medan monopol sällan är positivt. Förslaget om entreprenad kom upp redan i augusti 2019 som ett av besparingsförslagen från förvaltningen. Att sätta frågan i samband med Covid-19 är att politisera en väldigt allvarlig situation på ett sätt vi har svårt att förstå."

Att lägga ut verksamheter på entreprenad handlaren ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Att låta ett företag ansvara för driften, samtidigt som kommunen fortfarande behåller kontrollen över verksamheten.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln på dt.se