Vår politik

Vi vill att HELA Falun ska utvecklas! På den här sidan kan du läsa Centerpartiet Faluns tankar om framtiden.

Närodlad politik. Känn på orden. Vad betyder de för dig? För oss i Centerpartiet i Falun beskriver de hur vi vill driva utvecklingen framåt, förändra och skapa en kommun med plats för alla. Vi vill ge varje individ rätten att bestämma mer över sitt eget liv. I sin egen kommun. I lokala frågor.

För oss är landsbygd och stad lika viktiga och tillsammans gör de Falun till en attraktiv kommun att leva och bo i. När politiska förutsättningar för nya bostäder, jobb, service, vård, företagande och utveckling finns i hela kommunen skapar vi ett hållbart, större Falun. Ett Falun för alla.

Oavsett vem du är.

Hela Falun ska leva

Våra rötter letar sig långt ner i landsbygdens mylla, ut över fält och in i bygemenskaper. Det gör vårt engagemang extra starkt när det kommer till landsbygdsfrågor och hur vi vill forma framtiden. I vår verklighet är stad och landsbygd därför lika viktiga. Att hela kommunen ska leva, är för oss en självklarhet.

Centerpartiet vill sätta fart på det som idag är det största hindret för utveckling. Mer pengar behövs till översiktsplanearbetet. Då blir det enklare att ta fram detaljplaner och då kan det byggas mer. Vårt mål är 300 lägenheter per år, fördelat över hela kommunen. Möjlighet ska finnas att bo strandnära.

Falu centrum ska bli ännu mer attraktivt och levande med fler bostäder och en blandning av handel, kultur och nöjen. Vi värnar om centrumhandeln och vill att å-stråket utvecklas till en urban oas, ett centralt rekreationsområde. På landsbygden vill vi stärka närvaron på våra sex serviceorter och öka tryggheten genom att slå vakt om räddningstjänsten på landsbygden och säkra att skola och förskola är jämlik var du än bor.

Världsarv & grön tillväxt

Vi bor mitt i ett världsarv, det ska märkas, förvaltas och utvecklas. Vår unika historia, Världsarvet Falun, ske ges plats som nav i ett levande kulturliv och attraktivt besöksmål.

Klimatfrågorna är vår största utmaning. Vi tror att vägen framåt går via innovationer och ny teknik. Därför satsar vi på grön tillväxt som ett sätt att stimulera utvecklingen mot mer klimatanpassade produkter och tjänster. Mycket har redan gjorts eller påbörjats i kommunen, men inte nog.

Vi vill nu fortsätta arbetet genom att byta ut miljöfarliga ämnen i kommunala verksamheter, samt övergå till allt fler biobaserade råvaror, både i material och energi. Kommunens livsmedel ska produceras så lokalt som möjligt och råvarorna i möjligaste mån vara fria från antibiotika. Bilar och övriga fordon i kommunen ska bytas mot elfordon eller elhybrider.

I Centerpartiets gröna värld ska det löna sig att vara miljövänlig, och kosta att smutsa ner!

Falu stad Kristine kyrka
Landsbygd miljöbild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.